Nieuws

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Read more

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Read more

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Read more
Sponsors

Internet of Water

Een realtime sensorennetwerk voor slim waterbeheer in Vlaanderen

Vlaanderen schakelt een versnelling hoger in de aanpak van zijn wateruitdagingen. 2500 sensoren vormen een Internet of Water en gaan vanaf 2023 continu indicatoren van waterkwaliteit meten. Zo krijgen we een nog beter beeld van de waterkwaliteit. De permanente datastromen openen de weg voor slimme toepassingen. In dit onderzoeksproject is Vlakwa verantwoordelijk voor stakeholder management en communicatie.


Netwerk van sensoren

De kleine, energiezuinige en draadloze sensoren komen op gericht gekozen plaatsen in alle hoeken van Vlaanderen. De verzamelde meetgegevens worden permanent opgevolgd door de betrokken waterbeheerders. Dit laat hen toe indien nodig onmiddellijk gepaste maatregelen te nemen. 

De gegevensstromen van Internet of Water vullen de meetnetten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) aan. Daarin wordt al gewerkt met veldmetingen en multiparametersondes. De extra, realtime data van de IOW-sensoren bieden zo mogelijkheden voor nieuwe toepassingen en diensten.

Diverse watersoorten

Onze 2500 permanente watersensoren worden gericht verspreid over Vlaanderen. Zowel in oppervlaktewater, grondwater als afvalwater zullen de sensoren belangrijke indicatoren van de waterkwaliteit meten.

Meerdere kwaliteitsparameters

Imec’s vloeistofsensor staat centraal in de uitbouw van dit netwerk.  Deze sensor meet de zuurtegraad (pH), de zoutconcentratie (geleidbaarheid) en temperatuur.

De sensor zelf bestaat uit een silicium chip waarop verschillende sensorelementen worden aangebracht. De verwachte kosten per sensor liggen minstens 10 maal lager dan bij vergelijkbare sensoren.

Intelligente toepassingen

De grootschalige sensorinfrastructuur en permanente datastromen openen ongekende mogelijkheden voor intelligente toepassingen.

Innovatieve algoritmes en hydrologische modellen zullen de grote hoeveelheid gegevens verwerken om de verziltingsproblematiek en andere uitdagingen in ons watersysteem in realtime op te volgen. Tegelijk worden toekomstige evoluties beter voorspelbaar.  Zo ontstaat praktisch bruikbare beleidsinformatie voor een duurzamer waterbeleid. 

Precies gekozen locaties

De sensoren komen in beken, rivieren en kanalen, maar ook in de ondergrond en bij afvalwaterstations. 

Deze locaties worden niet lukraak gekozen. Door de sensoren op precies gekozen locaties te plaatsen zullen lokale watergerelateerde problemen en uitdagingen beter aangepakt kunnen worden.

 

Meer informatie: www.internetofwater.be

Internet of water is een samenwerking tussen imec, VITO, Vlakwa, VMM, De Watergroep en Aquafin, met de steun van het Agentschap voor Innovatie en Ondernemerschap (VLAIO).   

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!