News

SBR 2.0, dat staat voor een geoptimaliseerde afvalwaterzuivering met sequentiële batch reactoren (SBR), gerealiseerd door gerichte ingrepen in de...

Read more

Elke stad of gemeente kan 30% water besparen. Vanuit die overtuiging organiseerden de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Kenniscentrum Water...

Read more

Welke soort en hoeveelheid kalk heb je nodig om het drogen, transporteren en hergebruiken van slib uit de afvalwaterbehandeling te optimaliseren? Die...

Read more
Sponsors

IVG-C - Limeteq chemical free cooling water treatment

This innovative project involves the testing of the IVG-C cooling water treatment (a patented Vortex Process Technology ® already implemented in the Netherlands) on the evaporative condenser of Frima (specialized in frozen prepared meals and snack products). The implementation of this innovative technology has a great impact on the environment, the energy required as well as the maintenance of the plant.

Environment:

• Reducing lime / corrosion chemicals up to 100%

• Reduction of biocidal chemicals up to 95%

• Reduce wateruse condenser

Energy:

• Clean and maintain the condenser tubes by using IVG-C technology

• Optimize water distribution of the condenser

• Improvement of the cooling capacity of the cooling water for lower temperature condensate

Maintenance:

• Extended service life of the condenser

• Reducing and eliminating maintenance / pickling of the condenser

• Decrease consumption of softened water

In association with:

• Frima NV

• Pathema VOF

• KHBO

• VITO

Duration: 1 January 2013 – 31 December 31 2013

Disseminatiefiche projectresultaten

More information: Veerle Depuydt

Write our newsletter and stay informed of the latest developments!