News

De vertaling van een innovatief idee tot een vermarktbaar product is een hobbelig parcours met veel hindernissen. Daarbij komt nog eens de eis tot...

Read more

De EPB-score van een huis, dat een beeld geeft van de energieprestatie en het binnenklimaat, is inmiddels goed ingeburgerd. Naar analogie wil het...

Read more

Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen. Dat geldt ook voor de Heulebeek, een zijrivier van de Leie, die...

Read more
Sponsors

IVG-C - Limeteq chemical free cooling water treatment

This innovative project involves the testing of the IVG-C cooling water treatment (a patented Vortex Process Technology ® already implemented in the Netherlands) on the evaporative condenser of Frima (specialized in frozen prepared meals and snack products). The implementation of this innovative technology has a great impact on the environment, the energy required as well as the maintenance of the plant.

Environment:

• Reducing lime / corrosion chemicals up to 100%

• Reduction of biocidal chemicals up to 95%

• Reduce wateruse condenser

Energy:

• Clean and maintain the condenser tubes by using IVG-C technology

• Optimize water distribution of the condenser

• Improvement of the cooling capacity of the cooling water for lower temperature condensate

Maintenance:

• Extended service life of the condenser

• Reducing and eliminating maintenance / pickling of the condenser

• Decrease consumption of softened water

In association with:

• Frima NV

• Pathema VOF

• KHBO

• VITO

Duration: 1 January 2013 – 31 December 31 2013

Disseminatiefiche projectresultaten

More information: Veerle Depuydt

Write our newsletter and stay informed of the latest developments!