News

De vertaling van een innovatief idee tot een vermarktbaar product is een hobbelig parcours met veel hindernissen. Daarbij komt nog eens de eis tot...

Read more

De EPB-score van een huis, dat een beeld geeft van de energieprestatie en het binnenklimaat, is inmiddels goed ingeburgerd. Naar analogie wil het...

Read more

Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen. Dat geldt ook voor de Heulebeek, een zijrivier van de Leie, die...

Read more
Sponsors

NPRP6-project

Environmental assessment and management options for the Abu Nakhla sewage pounds


In Qatar, treated effluent is discharged into artificial lakes since the 70s. However, there is doubt on the quality of the treated water then. Moreover, there are, even today, accidental and illegal discharges. With this project, the ecological state of the Abu Nakhla lagoon will be mapped. The study includes a characterization of the soil, groundwater, surface water, fauna and flora. Following different user options will be formulated and the impact of different choices will be modeled. This should help policy makers to make the right choices for the future destiny of the Abu Nakhla lagoon.


In collaboration with:


  • University of Ghent
  • University of Leuven - Campus Kortrijk

  • University of Antwerp


Duration: 11/10/2013 - 09/11/2015

More info: Charlotte Boeckaert

Write our newsletter and stay informed of the latest developments!