News

De vertaling van een innovatief idee tot een vermarktbaar product is een hobbelig parcours met veel hindernissen. Daarbij komt nog eens de eis tot...

Read more

De EPB-score van een huis, dat een beeld geeft van de energieprestatie en het binnenklimaat, is inmiddels goed ingeburgerd. Naar analogie wil het...

Read more

Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen. Dat geldt ook voor de Heulebeek, een zijrivier van de Leie, die...

Read more
Sponsors

Tetra project FARWAPUR

Elimination of persistent substances from pharmaceutical loaded wastewater: evaluation of treatment techniques and residual environmental effects

Advanced oxidation processes (AOP) and adsorption techniques will be tested as a technology to remove persistent pharmaceuticals from wastewater. The degradation products and their respective toxicity will also be determined in various matrices. The tests will be done in laboratory and pilot scale.


Vlakwa is following this project as an observer in the user committee.


Conducted in Flanders by:


  • Catholic University College of Leuven
  • KU Leuven


Duration: 01.10.2013 to 30.09.2015

More information: Thomas Scheers

Write our newsletter and stay informed of the latest developments!