News

Consortia van bedrijven die op een duurzame manier (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen, kunnen opnieuw een aanvraag voor subsidie...

Read more

Bij hevige regen spoelen nutriënten zoals stikstof (N) en fosfor (P) van de akkers naar de waterlopen. Ze komen in de waterloop terecht door...

Read more

Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van droogte. Om deze uitdaging structureel aan te pakken, heeft de...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht EN

Open Call voor Europees LIFE programma biedt kansen voor projecten rond water en klimaatactie

Op 28 april deed het Europese LIFE programma een projectoproep met afhankelijk van het thema deadlines tussen 7 en 14 september. LIFE voorziet een budget van in totaal 373 miljoen euro voor projecten rond milieu en klimaatactie. Hieronder vallen verschillende aspecten van de watercyclus, gaande van thema’s die focussen op ecologie tot zuivering en behandeling.

LIFE projecten focussen zich op openbare instellingen en privé-partners. Voor de meeste  projecten is een financieringsgraad van 60% voorzien, met beperkte mogelijkheid van cofinanciering uit andere fondsen.

Projectbudget
Het totaal projectbudget bedraagt gemiddeld 1 à 2 miljoen euro. In tegenstelling tot Horizon 2020 projecten bevat LIFE geen belangrijk researchluik, maar dient de focus te liggen op piloot- en demonstratieprojecten. Ook is er in LIFE géén verplichting tot transnationale projecten, maar een samenwerking tussen partners van meerdere lidstaten zorgt wel voor een hogere evaluatiescore indien er een meerwaarde is. Wie meer info wil rond de mogelijkheden van de LIFE projecten kan contact opnemen met Bastiaan Notebaert (LINK). Vlakwa kan bedrijven en instellingen verder begeleiden in het aanvraagproces, en begeleiding bieden bij het uitvoeren van het project.

 

Water in het Europese LIFE programma

Het LIFE programma is ingedeeld in verschillende thema’s, en voor de water cyclus is het thema ‘environment & resource efficiency’ het meest toepasselijke. Binnen het thema ‘environment & resource efficiency’ wordt prioriteit gegeven aan projecten rond een van volgende drie thema’s:
1. Water, overstromingen en droogte
2. Marien- en kustbeheer
3. Water industrie

Een volledige lijst van topics die binnen deze thema’s vallen kan gevonden worden op de LIFE website. Voor het eerste thema zijn onder meer topics over:
- Water retentie: infiltratie, opslag en verwijderen van polluenten
- Geïntegreerd beheer van nutriënten om bij te dragen aan de maatregelen voor een bekkenbeheer
- Projecten gerelateerd aan chemische polluenten en prioritaire substanties
- Water besparende projecten op basis van hydro-economische modellen

Binnen de ‘water industrie’ vallen bijvoorbeeld projecten rond:
- Demonstratie van technologieën en stedelijke afvalwaterbehandeling, die focussen op resource efficiëntie (bvb waterverlies of energie gebruik verminderen)
- Innovatieve demonstratieprojecten rond gerecycleerd water. Zulke projecten kunnen bijvoorbeeld focussen op waterbehandeling, of het herwinnen van grondstoffen. Ook projecten rond water efficiency in industriële productie en afvalwaterbehandeling komen in aanmerking.

Write our newsletter and stay informed of the latest developments!