News

Om Vlaanderen beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering en de daarbij horende droogte, heeft Vlaams minister Zuhal Demir vier miljoen...

Read more

Ontwikkelt u technologie om PFAS uit water te verwijderen? Doe dan mee aan de WTN Innovation Challenge en maak kans om uw technologie in een reële...

Read more

Wat we leren van de COVID-19 crisis is dat de veerkracht van ons gezondheidssysteem moet worden verbeterd om crisissen als deze of andere noodgevallen...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht EN

Wateraudits zorgen voor reële besparingen, ook in Vlaamse gemeenten

Sinds meer dan een jaar werkt Vlakwa met zijn partners aan een project rond rationeel waterbeheer in gemeenten en steden. Met een grondige audit kan men het waterverbruik in het gebouwenpatrimonium van de Vlaamse gemeenten met 30% terugdringen. Dat verlaagt de factuur en verhoogt de waterbeschikbaar. Dat is in steeds meer gemeenten het geval. We bekeken welke concrete besparingen de stad Diksmuide en de gemeente Hooglede konden realiseren dankzij dit initiatief en welke de opleidingsmogelijkheden zijn.

Het gaat daarbij om initiatieven die mogelijk zijn in elk van de 308 Vlaamse steden en gemeenten.

Hooglede
De gemeente Hooglede nabij Roeselare bewijst welke mooie besparingen mogelijk zijn door over te schakelen op regenwater voor de toiletspoeling en een aantal wastafels.


De aanpassingen in Hooglede gebeurden in een breed kader van energie- en waterbesparende maatregelen  in het gebouwenpatrimonium van de gemeente.

Toiletten op regenwater


Het gaat in totaal om toiletten op acht verschillende locaties en hier en daar ook wastafels. De toiletten hebben allemaal een automatische bijvulling die leidingwater voorziet wanneer er onvoldoende regenwater beschikbaar is.
Een overzicht:
De acht toiletten en vijf urinoirs in de sporthal Ogierlande en het sanitair in de aanpalende buitenschoolse opvang worden voortaan gespoeld met regenwater afkomstig van twee regenwaterputten van 10000 liter.De douchefaciliteit van de voetbalvelden van Hooglede en deelgemeente Gits kregen in totaal 20 spaardouchekoppen.


In de polyvalente zaal Geitenhove worden zes toiletten en drie urinoirs sinds enige tijd gespoeld met regenwater.
In de Atlantahal en het jeugdhuis JOC gaat het dan weer om 4 toiletten en drie urinoirs.

Het cultuurcentrum Gulden Zonne kreeg een nieuwe, grotere regenput met dubbele functie: hij levert zowel spoelwater voor de toiletten in de Gulden Zonne als van deze van het aanpalende administratief centrum. In totaal gaat het om 13 toiletten en 7 urinoirs.

Meer dan 350m³ per jaar

Wat levert die omschakeling nu op in de praktijk?
De gemeentelijke technische dienst houdt de tellers van de watermeters goed bij en dat levert een aantal interessante cijfers op. Tot en met november was er 153 m³ regenwater verbruikt in de Atlantahal en het judolokaal. In jeugdhuis JOC gaat het om 21 m³. Voor de spoeling van de Gulden Zonne en het administratief centrum werd 137 m³ regenwater gebruikt. Daar maar moest door de droogte in de eerste jaarhelft ook nog 78 m³ water leidingwater bijgevuld worden.
In de polyvalente zaal Geitenhove  werd 26 m³ regenwater gebruikt en 1 m³ water leidingwater bijgevuld.
Deze cijfers leren ons dat de gemeente Hooglede in zijn gebouwen  op 11 maanden tijd meer dan 350 m³ leidingwater bespaard wordt. Op basis van een waterprijs van 5 euro per kubieke meter betekent dit een besparing van minstens 1750 euro per jaar.

Diksmuide
De Stad Diksmuide liet begin 2017 een wateraudit uitvoeren in de gemeentelijke basisschool  van deelgemeente Leke. Voor de medewerkers van de dienst gebouwen in Diksmuide een handig voorbeeld om de checklist op een correcte manier te kunnen interpreteren. De audit bracht het waterverbruik van de school in kaart en bracht tegelijk ook enkele lekken en problemen aan het licht.

Integratie in nieuwbouwplannen
Bij de audit werd het waterverbruik van het huidig schoolgebouw onder de loep genomen. Tegelijk werden de plannen voor de uitbreidings- en modernisatiewerken van de school bekeken in functie van rationeel waterverbruik.

 
Zo kreeg het stadsbestuur het advies om het hemelwater beter op te vangen. Dit werd meteen doorgegeven aan de ontwerper. Daarom plant men nu een regenput van 20000 liter en daarnaast infiltratiekratten van 11250 liter.
In het bestaand gebouw werden een aantal verspillingen aangepakt. Zo werd vastgesteld dat de mondstukjes van de kraantjes vaak verkalkt waren. Het stadsbestuur kreeg een aantal tips om deze te ontkalken. Daarnaast werd een toilet opgespoord waar het water bleef doorlopen (kapotte vlotter) en was er een boiler die onnodig opwarmde (voor douches die al enige tijd buiten gebruik zijn). Er werden dus geen grote gebreken vastgesteld, maar het is duidelijk dat alle kleine ingrepen wel een grote impact hebben op de waterfactuur.

Opleiding voor medewerkers technische dienst
Ondertussen volgden twee medewerkers van de dienst gebouwen de opleiding voor rationeel waterbeheer georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen. In die opleiding lag de nadruk vooral op het technische aspect. De stadsmedewerkers leerden hoe ze het debiet van automatische kranen konden bijstellen, hoe ze het nazicht konden doen van het waterverbruik in toiletten, hoe ze kunnen nagaan of er geen overdrukventiel is dat blijft doorlopen,… Er volgt in het voorjaar van 2018 nog een opleiding over waterontharding.

De opvolging van het waterverbruik in de gebouwen was de medewerkers niet helemaal vreemd. Zo analyseerden ze al maandelijks de meterstanden. Bij een groot verschil werd de oorzaak van dit verhoogd verbruik opgespoord en verholpen. Dankzij de wateraudit kan dit nu doordachter en met meer kennis van zaken. Los van het waterverbruik wordt nu ook bekeken of er bepaalde zaken efficiënter kunnen. De medewerkers voerden ondertussen ook een wateraudit uit voor het stadhuis en de jeugddienst.

De opleidingen worden in Vlaanderen verzorgd door de VDAB en SYNTRA.

 

 

Write our newsletter and stay informed of the latest developments!