News

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Read more

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Read more

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht EN

Vlaanderen 2050: (Internationale) valorisatie “robuust watersysteem”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft op 28 september  zijn tweede Septemberverklaring afgelegd. Hierin verwees hij naar de conceptnota “Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen” (klik hier), die op 25 september principieel werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering en nu ter advies voorligt. Water is binnen deze visie een prioriteit.

De ambitie is te evolueren naar een “robuust watersysteem”, dat in staat is om klimaatschokken op te vangen en dienstbaar is aan meerdere functies. De voorkeur gaat dus uit naar projecten die meerdere functies met elkaar verbinden eerder dan elkaar tegenwerken (transport, drinkwatervoorziening, energieproductie, proceswater, irrigatie, natuur, ecosystemen, etc.).

“Vlaanderen kan hieruit op twee manieren kansen puren: enerzijds door via een goed beheerd eigen watersysteem de risico’s en kosten voor de eigen bevolking en bedrijven onder controle te houden, anderzijds door in te spelen op de internationale vraag naar kennis en expertise."

Een aangepast governance model zal in de komende maanden worden uitgewerkt om deze transities te realiseren o.a. door een gedeelde publiek-private systeemaanpak, aanstelling van transitiemanagers die op zoek gaan naar gedeelde win-wins en mogelijkheden voor financiering en instelling van experimenteerruimtes/regelluwe zones.

“Ondernemers, onderzoekers en overheid werken in Vlaanderen samen in het Vlaams Kenniscentrum Water” (p 49) en initiëren projecten die meebouwen aan deze transitie. Hiervoor wordt ook gekeken naar financiering vanuit Europa (klik hier) en wordt voort gebouwd op o.a. de samenwerkingen met Nederland en Noord-Frankrijk.

Wenst u betrokken te worden – dh@vlakwa.be

Write our newsletter and stay informed of the latest developments!