News

Tijdens het India EU-water forum, dat gisteren plaats vond in de Indiase hoofdstad New Delhi, is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor...

Read more

Als minstens drie bedrijven de handen in mekaar slaan om zich beter te wapenen tegen droogte, kunnen ze daarvoor bij de Vlaamse Milieumaatschappij...

Read more

Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstig integraal waterbeleid vaststellen in een derde...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht EN

Geef mee vorm aan het waterbeleid van de toekomst

Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstig integraal waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. Tot en met 18 juni kan iedereen opmerkingen en adviezen geven op dit ontwerpplan met veel aandacht voor innovatie .

 

Deze ontwerpnota (tot stand gekomen via een participatietraject) definieert in een gebald document de 3 strategische doelstellingen en 6 krachtlijnen waarop zal worden ingezet om de waterkwaliteit te vrijwaren en om ons beter voor te bereiden op overstromingen maar ook op droogte. 

De recente waterschaarste-en droogteperiodes van 2017 en 2018 hebben alvast aangetoond dat de zoetwatervoorraden in Vlaanderen schaars zijn en een belangrijke impact hebben op onze economie en welvaart.

In het Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2018 wordt de impact voor scheepvaart, landbouw, industrie en recreatie, natuur, etc. alvast scherp gesteld (pag. 17). Lees hiervoor ook het artikel over de socio-economisch belang van Water in Vlaanderen.

Uw inzichten om de uitdagingen van morgen aan te pakken kunnen alleen maar een verrijking zijn voor dit traject en kan je via het inspraakformulier kenbaar maken 

Heb je ideeën over innovaties die kunnen bijdragen aan deze ambities, neem dan gerust contact met Vlakwa op. We helpen u graag verder: info@vlakwa.be

Write our newsletter and stay informed of the latest developments!