News

Door de frequentere lange droogteperiodes zijn diverse sectoren structureel op zoek naar alternatieve waterbronnen bv. voor toepassingen in de land-...

Read more

Op 16 mei vond in Antwerpen ‘Waterinnovatie in de Praktijk’ plaats. Het evenement stond in het teken van vijf jaar VITO/Vlakwa open call...

Read more

Een mobiele testwaterzuivering die toelaat om vanuit meerdere waterbronnen verschillende kwaliteiten proces- en ultrapuur water te produceren. Dat is...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht EN

Internet of Water beschermt Vlaanderen tegen waterrisico's

 

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters maakt ruim 9 miljoen euro vrij voor de uitrol van het Internet Of Water, een intelligent waterbeheersysteem dat de waterkwaliteit en -kwantiteit permanent en in real time kan opvolgen. 2500 sensoren zullen in Vlaanderen geïnstalleerd worden en data aanleveren aan de zelflerende software. Dankzij die data kan Vlaanderen zich in de toekomst beter wapenen tegen wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging.

2500 sensoren voor permanente opvolging

Het Internet of Water is een grootschalig permanent sensorennetwerk met 2500 kleine, energiezuinige en draadloze waterkwaliteitssensoren verspreid over Vlaanderen. Het brengt de beschikbare waterreserves en de waterkwaliteit van bodem-, grond- en oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater in kaart en volgt er de evoluties van op. Door actuele meetgegevens, aangevuld met zelflerende voorspellingen van belangrijke parameters, zal het mogelijk worden om de waterreserves beter te benutten in functie van de watervraag.

Voorspellingen die leiden tot gerichte maatregelen

Dit project laat toe om verder vooruit te kijken en beter te anticiperen op bijvoorbeeld een kritische daling van de waterkwaliteit of waterschaarste. Permanente metingen gekoppeld aan een predictief model laten toe om langer op voorhand in te schatten wanneer problemen zich zullen voordoen. Zo kan er sneller met de betrokken stakeholders (landbouwbedrijven, binnenscheepvaart, waterbeheerders…) afgestemd worden om maatregelen te treffen waardoor de economische en ecologische impact van eventuele maatregelen optimaal beheerd wordt.

Partnerschap met rol voor Vlawka

Het project Internet Of Water is een krachtenbundeling van verschillende partners: VMM, Watergroep, Aquafin, VITO, imec en Vlakwa en toont de ambitie van Vlaanderen om internationale koploper te worden inzake slim waterbeheer.

De Vlaamse ministers die betrokken zijn bij de goedkeuring van dit project verheugen zich over de mogelijkheden van Internet of Water.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters: “Opnieuw bewijzen technologie en innovatie hun nut in de aanpak van maatschappelijke problemen. Sensoren spelen permanent real-time data door naar zelflerende software, die op zijn beurt realistische voorspellingen kan doen. Dat stelt ons dan weer in staat om tijdig de juiste ingrepen te doen. Met Internet Of Water geven we een onze waterbeheerders een innovatief instrument in handen waardoor ze Vlaanderen beter kunnen beschermen tegen wateroverlast, - schaarste of -verontreiniging.”

Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel: “Deze unieke samenwerking van Vlaamse actoren uit de watersector en kennisinstellingen is een belangrijke stap in de innovatie van het waterbeleid in Vlaanderen. Dit initiatief past perfect in het Actieplan Droogte en Wateroverlast, dat Vlaanderen robuuster moet maken op het vlak van water.” 

Write our newsletter and stay informed of the latest developments!