News

Op 9 juli organiseerden KU Leuven en Vlakwa de studiedag Phosphate Recovery 2.0 als slotevent van het gelijknamig tetraproject. Een vijftigtal...

Read more

KO-Water ondersteunt innovatievolgers uit de procesindustrie bij het implementeren van (drink)waterbesparende technieken. Dit gaat zowel over het...

Read more

Welke (disruptieve) technologische en sociale innovaties zullen onze toekomst maken? Op deze prikkelende vraag gaven onafhankelijke experts in...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht EN

Nereus resource recovery uit afvalwater inspireert studenten voor modulair bouwconcept ‘The Mobble’

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al navolging. Deze demonstratie in het kader van het door Vlakwa geleide Interreg 2Seas Nereus project wordt momenteel gedupliceerd door studenten van de Universiteit Gent in hun modulaire bouwconcept ‘The Mobble’.

The Mobble is een duurzaam, modulaire bouwconcept en tevens de deelname van de studenten van Universiteit Gent aan Solar Decathlon Europe, een studentenwedstijd tussen universiteiten waarbij men naar het meest duurzame en energie-efficiënte bouwconcept streeft.

Omdat het sluiten van de kringloop centraal staat in dit bouwconcept, is er ook aandacht voor duurzaam waterbeheer en afvalwaterzuivering met hergebruik. Daarvoor diende de aanpak van het Nereusproject als lichtend voorbeeld.

Energie- en nutriëntenterugwinning

Het afvalwater van het toilet en de keuken wordt gescheiden verzameld d.m.v. een vacuüminstallatie. Deze organische fractie wordt door een zuurstofarm (anaeroob) microbiologisch proces omgezet in biogas waarmee warmte en elektriciteit kan worden geproduceerd. Meststoffen voor planten, zoals struviet, kunnen ook teruggewonnen worden. 

De andere afvalwaterstroom komt van de badkamer, de wasmachine en de vaatwas. Dit “grijze” afvalwater verlaat The Mobble aan 30°C en bevat dus nog restwarmte. Na biologische zuivering van het water in een membraan bioreactor wordt die warmte gerecupereerd door een warmtewisselaar en aangekoppelde warmtepomp.

Waterhergebruik

Het gezuiverde afvalwater kan ook in de woning zelf opnieuw gebruikt worden, samen met regenwater. Na filtering over actief kool om de kleur en geur te verwijderen, is het water perfect geschikt voor het toilet, de schoonmaak, tuin of de wasmachine. Verdere desinfectie met UV of elektrochemie laat toe het gerecycleerde water te gebruiken in de badkamer en zelfs als drinkwater in de keuken. Samen met duurzamere toestellen leidt dit tot 48% minder waterverbruik. (bij de Nereus Democase wordt het gezuiverde water hergebruikt als proceswater in de zeepfabriek Christeyns) 

Appartementenrenovatie, co-housing, housesharing…

De renovatie van grote appartementsgebouwen is dit jaar het thema van de Solar Decathlon Europe. Bedoeling is dat het ‘The Mobble’ de renovatie toelaat van grootschalige appartementsgebouwen in die in de jaren 50, 60 en 70 in België gebouwd werden. Het paviljoen is een test opstelling om de renovatiestrategieën voor hoogbouw te demonstreren aan een breed publiek. Met een minimum aan ingrepen heeft men een grote variëteit aan mogelijkheden. Ook voor co-housing, housesharing, kleiner wonen, optopping van hoogbouw biedt dit concept tal van mogelijkheden... 

Write our newsletter and stay informed of the latest developments!