News

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Read more

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Read more

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht EN

Nieuwe NuReDrain video's lichten Vlaamse demo's rond fosfaatverwijdering uit landbouwwater toe

Kunnen innovatieve filters een oplossing bieden voor te hoge concentraties stikstof en fosfor in onze stromen en beken? Dat is wat partners uit Denemarken, Duitsland en België onderzoeken in het Europese Interreg North Sea Region project NuReDrain. Twee nieuwe projectvideo’s stellen de veldtesten voor fosfaatverwijdering in ons land voor.

Filterboxen voor drainagewater

In Zedelgem en Anzegem test de Universiteit Gent in samenwerking met Inagro filterboxen voor fosfaatverwijdering uit drainagewater. Deze boxen zijn budgetvriendelijk en vrij eenvoudig op de meeste drainagebuizen aan te sluiten.

Filterkolommen voor ruw water voor drinkwaterbereiding

In het waterproductiecentrum De Blankaart onderzoeken De Watergroep en VITO de fosfaatverwijdering uit ruw water voor drinkwaterbereiding. Minder fosfaat zal immers leiden tot minder algengroei in de zomer, waardoor er uiteindelijk meer drinkwater geproduceerd kan worden aan een lagere prijs. In de video ontdekt u hoe de partners hiervoor te werk gaan.

Over NuReDrain

NuReDrain is een Interreg North Sea Region project dat oplossingen wil bieden voor probleemzones waar intensieve landbouw en de specifieke bodemsamenstelling de waterkwaliteit belasten. Filtermaterialen en -systemen staan in het project centraal. Naast de opmaak van een filterdatabase worden verschillende systemen in veldproeven gevalideerd. 

Write our newsletter and stay informed of the latest developments!