News

Consortia van bedrijven die op een duurzame manier (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen, kunnen opnieuw een aanvraag voor subsidie...

Read more

Bij hevige regen spoelen nutriënten zoals stikstof (N) en fosfor (P) van de akkers naar de waterlopen. Ze komen in de waterloop terecht door...

Read more

Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van droogte. Om deze uitdaging structureel aan te pakken, heeft de...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht EN

Op zoek naar optimale kalkverhouding voor slibverwerking

Welke soort en hoeveelheid kalk heb je nodig om het drogen, transporteren en hergebruiken van slib uit de afvalwaterbehandeling te optimaliseren? Die vraag stelde de Noord-Franse regionale gemeenschap CAPSO zich in het kader van Interreg 2 Seas project NEREUS. Tijdens een bezoek aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Saint-Omer konden de projectpartners afgelopen december ontdekken welk antwoord CAPSO op die vraag formuleerde.

Aangepaste installatie

Uitbater van de afvalwaterzuiveringsinstallatie, Véolia toonde de projectpartners de aangepaste slibverwerkingsinstallatie, waarbij de toevoerpomp vervangen werd door een kalkmixer en drie transportschroeven. Lucas Lacombe van CAPSO expliceerde dat daar nu steeds 35% Q90SR kalk aan het slib wordt toegevoegd. Na experimenten met diverse kalksoorten en inmengpercentages, bleek dat immers de beste oplossing om de vooropgestelde kwaliteitseisen voor het slib (en de hanteerbaarheid ervan) te realiseren.

Dankzij de toevoeging van dit type kalk, in combinatie met de aanpassingen aan de installatie, wordt het slib voldoende gestabiliseerd, het droge stofgehalte tot boven 30% opgetrokken en de steekvastheid verbeterd, waardoor het nu probleemloos door lokale landbouwers opgehaald kan worden om als meststof op de nabijgelegen landbouwgronden te gebruiken.

Ook voor pers en studenten

Het bezoek aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie vond plaats in het kader van de tweejaarlijkse partner meeting van het NEREUS project, maar het waren niet alleen de projectpartners die kennis mochten maken met de installatie. Ook studenten van het Lycée Blaise Pascal Longuenesse kregen een rondleiding op de site, net als de pers. De lokale krant L’Indépendant du Pas-de-Calais bracht voor de gelegenheid een kort stuk over de slibverwerking in het kader van NEREUS, en ook radiostation Delta FM bracht verslag uit.

Over NEREUS

NEREUS staat voor New Energy and Resources from Urban Sanitation. Het is een Interreg 2 Seas project dat de mogelijkheden van innovatieve technologieën voor het hergebruik van afvalwater en/of de daarin aanwezige grondstoffen en energie in een stedelijke context demonstreert. Naast vijf internationale democases, worden er binnen het project ook concrete tools en strategieën ontwikkeld om de implementatie en acceptatie van deze technologieën te verhogen.

Project website: www.nereus-project.eu
Vlakwa contact: Veerle Depuydt

Write our newsletter and stay informed of the latest developments!