News

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Read more

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Read more

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht EN

22 bedrijven en 7 kennis- en onderzoeksinstellingen stellen innovaties voor

Dankzij de Open Call ‘Concepten voor een efficiënt waterbeheer’ kregen 7 Vlaamse consortia van bedrijven en organisaties in 2015 subsidie om hun innovatie gedurende een jaar te demonstreren. Op donderdag 4 februari werden de resultaten van deze 7 waterprojecten toegelicht bij AppliTek één van de technologieaanbieders binnen een Open Callproject. De behandelde thema’s gaan van innoverende draadloze radiotechnologie in watersensoren naar stikstofverwijdering uit slachthuisafvalwater, ondergronds ontijzeren en het online monitoren en sturen van ketelwaterparameters.

De Open Call ‘Concepten voor een efficiënt waterbeheer’ werd in 2014 voor de vierde keer gelanceerd  en nodigde bedrijven uit om een demonstratie- en disseminatieproject in te dienen. Dankzij deze oproep hebben bedrijven gedurende een jaar de kans gekregen op laagdrempelige wijze duurzame technieken, materialen, concepten en systemen te demonstreren. Op die manier kan de marktintroductie van innovatieve oplossingen voor waterproblemen worden versneld. De gevormde consortia bestaan elk uit minstens één aanbieder van een innovatieve duurzame vinding (technologie, product, concept of systeem) en één probleembezitter. Alle projecten worden 66% via Vlakwa en VITO gesubsidieerd. De resterende 34% wordt door het consortium gedragen.  

Projecten:
-       TITRILYZER – On-line monitoring en sturing ketelwaterparameters voor besparing gas, water en chemicaliëngebruik
-       DUWAHE2  - Duurzame waterzuiveringstechnologie: waterhergebruik, warmterecuperatie uit water en energie-efficiëntie van waterzuivering
-       FOSCAP – Fosfaatreductie in spuistroom van sierteeltbedrijven via innovatieve fosfaatcaptatie
-       FYT-OPP – Behandeling van oppervlaktewater mbv de Fyt-O-Cleaner® dmv UV en actieve oxidatie op oppervlaktewater
-       LH2ORA – Integratie van innoverende M2M draadloze LoRa radio technologie in watersensoren
-       FERMACID – Optimalisatie van de Fermanox®technologie (natuurlijke grondwaterontijzering) onder extreme omstandigheden
-       INSTIS -  Innovatieve stikstofverwijdering uit slachthuisafvalwater    

Bijkomende inlichtingen: Veerle Depuydt
Project Coördinator E-mail: vd@vlakwa.be
Meer info over de projecten

 

 

Write our newsletter and stay informed of the latest developments!