News

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Read more

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Read more

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht EN

TETRA-project SBR 2.0 zoekt partners

SBR 2.0, dat staat voor een geoptimaliseerde afvalwaterzuivering met sequentiële batch reactoren (SBR), gerealiseerd door gerichte ingrepen in de structuur en bezinkingseigenschappen van het actief slib. De Universiteit Antwerpen, trekker van het TETRA-projectvoorstel, is daarvoor op zoek naar bedrijven die reeds beschikken over een SBR en de structuur en bezinking van hun actief slib willen verbeteren.

Probleemstelling

In de biologische zuivering van industrieel afvalwater met behulp van actief slib is de slib/water-scheiding vaak de zwakste schakel. Vanwege een zwakke slibstructuur (disperse groei, open en zwakke vlokken, draadvorming … zie linkerfoto) kampt actief slib immers regelmatig met slechte bezinkingseigenschappen, wat leidt tot een inefficiënte zuivering, stijgende slibverwerkingskosten en verlies van zwevende stoffen in het lozingswater. Dat kan beter.

Doelstelling en projectinhoud

In het TETRA-project SBR 2.0 gaat de Universiteit Antwerpen, samen met diverse partners, op zoek naar innovatieve strategieën om zwakke slibvlokken om te vormen tot goed afgelijnde, compacte, dense en sterke structuren die sneller en beter bezinken en zo dus de algehele efficiëntie van de biologische zuivering verhogen (zie rechterfoto). Dat zal aanpassingen vergen aan de procesvoering van de bestaande installatie, maar implementatie zal dankzij de flexibiliteit van de SBR technologie eenvoudig te realiseren zijn.

De strategieën worden eerst op laboschaal getest worden, met het afvalwater en slib van de deelnemende bedrijven. Op basis van de resultaten inzake slibstructuur, slibbezinking, effluentkwaliteit, nutriëntenverwijdering, procesefficiëntie, procesrobuustheid en energieverbruik wordt dan de meest beloftevolle strategie geïdentificeerd, die vervolgens in een pilootproef met variabel afvalwater, op locatie, uitgedaagd en geoptimaliseerd wordt.

Het onderzoeksproject mee vormgeven?

SBR 2.0 is nog op zoek naar partners die deel willen uitmaken van  de gebruikersgroep. Het project richt zich daarvoor op bedrijven uit alle sectoren, die beschikken over een SBR en de structuur en bezinking van hun actief slib willen verbeteren, alsook op ontwerpers, bouwers en beheerders van zuiveringen, en adviesbureaus. 

Op zoek naar meer info of interesse om partner te worden? Neem dan vrijblijvend contact op met Jan Dries (jan.dries2@uantwerpen.be of 03/265.88.72).

Gezien het financieringskanaal (VLAIO-TETRA), is hiervoor een beperkte cofinancieringsbijdrage vereist. Deze bedraagt 7,5% en wordt door alle partners van de gebruikersgroep gedragen. De Universiteit Antwerpen verwacht voor dit project een bijdrage van 500 tot 1500 euro.

Write our newsletter and stay informed of the latest developments!