News

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Read more

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Read more

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht EN

VLAIO TETRA-projectvoorstel rond optimalisatie van anaerobe afvalwaterzuivering

Het Departement Chemische Ingenieurstechnieken van de KU Leuven dient een TETRA-projectvoorstel in rond de optimalisatie van anaerobe afvalwaterzuivering door middel van adequate processturing en -opvolging. Daarvoor wil het partnerships aangaan met technologieleveranciers, milieuadviesbureaus, waterzuiveraars en bedrijven die een anaerobe zuiveringsinstallatie bezitten en verder wensen te optimaliseren.

Probleemstelling

Anaerobe waterzuivering wordt als voorbehandelingsstap in de biologische waterzuivering geïntroduceerd om de hoge organische vuilvracht van afvalwater te reduceren door de omzetting naar een energierijk biogas. De inkomende afvalwaterstromen hebben vaak echter variërende debieten en dito organische vuilvracht, wat kan leiden tot een wisselende stabiliteit van de anaerobe installatie door de gevoeligheid van het microbiologisch systeem aan fluctuerende procescondities. Dit vertaalt zich verder in een fluctuerend biogasdebiet en wisselende gassamenstelling.

Bovendien is het merendeel van de anaerobe zuiveringsunits slechts uitgerust met een beperkte sturing. Deze kan niet voldoende inzicht geven in de stabiliteit van het proces, waardoor een suboptimale werking van de anaerobie kan aanhouden.

Doelstelling en projectinhoud

Voor een goede valorisatie van het geproduceerde biogas, moeten fluctuaties met andere woorden gecontroleerd en beheerst worden. Dit TETRA-project heeft dan ook als hoofddoel een optimalisatie van het anaerobe waterzuiveringsproces te verwezenlijken door in te grijpen in de huidige processturing en -opvolging, en dit aan de hand van eenvoudig implementeerbare wijzigingen met beperkte investering. Processtabilisatie en risicobeheersing zijn daarbij centrale thema’s.

Volgende deeldoelstellingen worden in de verschillende werkpakketten nagestreefd:

  • Inventarisatie van de anaerobe waterzuiveringssector in Vlaanderen;
  • Overzicht van de risicobeheersingsstrategieën en mogelijkheid tot implementatie in nieuwe en bestaande installaties;
  • Inzichten in (het behouden van) processtabiliteit;
  • In kaart brengen met welke frequentie deze procesparameters (zouden) moeten worden opgevolgd en hoe deze data correct verwerkt en geïnterpreteerd moet worden.

Het onderzoeksproject mee vormgeven?

Het onderzoeksproject richt zich in hoofdzaak tot technologieleveranciers die anaerobe zuiveringsinstallaties ontwerpen en bouwen, milieuadviesbureaus, waterzuiveraars en bedrijven die een anaerobe zuiveringsinstallatie bezitten en deze verder wensen te optimaliseren. Zij kunnen als partner in het project betrokken worden en het zo mee vormgeven, opvolgen en bijsturen.

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit project? Neem dan vrijblijvend contact op met Lise Appels (lise.appels@kuleuven.be) of Sofie Houtmeyers (sofie.houtmeyers@kuleuven.be).

Gezien het financieringskanaal (VLAIO-TETRA), is hiervoor een beperkte cofinancieringsbijdrage vereist; deze bedraagt 7.5% en wordt door alle geïnteresseerde partners samen gedragen.

Write our newsletter and stay informed of the latest developments!