Nouvelles

SBR 2.0, dat staat voor een geoptimaliseerde afvalwaterzuivering met sequentiële batch reactoren (SBR), gerealiseerd door gerichte ingrepen in de...

Read more

Elke stad of gemeente kan 30% water besparen. Vanuit die overtuiging organiseerden de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Kenniscentrum Water...

Read more

Welke soort en hoeveelheid kalk heb je nodig om het drogen, transporteren en hergebruiken van slib uit de afvalwaterbehandeling te optimaliseren? Die...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht FR

Fonds Elisabeth en Amélie: Reisbeurzenprogramma voor studenten uit Zuiden in België en werken rond thema water

Het Fonds Elisabeth & Amélie (FEA) richt zich op studenten uit het Zuiden die in België studeren. Het ondersteunt onderzoek en kennisontwikkeling rond duurzaam waterbeheer in ontwikkelingslanden onder meer door financiering van stages.

Het FEA beoogt een geïntegreerde aanpak van het waterbeheer, met inbegrip van technische en/of sociologische aspecten.

De stage zal plaatsvinden in een ontwikkelingsland (het land van herkomst van de student of een ander land) en is altijd verbonden aan een masterproef (of een equivalent hiervan).

Wie komt er in aanmerking?

Voor studenten uit ontwikkelingslanden die in België een opleiding volgen op masterniveau (Master, ManaMa, BanaBa) die betrekking heeft op waterbeheer.

Meer info vind je hier.

 

 

Abonnez-vous à notre newsletter et restez informé des derniers développements!