Nouvelles

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Read more

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Read more

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht FR

Gezocht: technologie die PFAS kunnen verwijderen

Ontwikkelt u technologie om PFAS uit water te verwijderen? Doe dan mee aan de WTN Innovation Challenge en maak kans om uw technologie in een reële setting te demonstreren en finetunen.

Poly- en perfluoralkylstoffen zijn een groep van meer dan 6000 synthetische chemicaliën inclusief PFOA (perfluoroctaanzuur) en PFOS (perfluoroctaansulfonaat). Het gebruik van PFAS - ook gekend als teflon - is sinds de jaren ’50 in opmars dankzij zijn unieke eigenschappen: water- en vetafstotend en hittebestendig. Nu blijken PFAS toxisch, persistent en bioaccumulatief te zijn. Ze worden wereldwijd aangetroffen in het milieu (bodem, grondwater, oppervlaktewater en sediment), biota en de mens.

Om een antwoord te bieden op dit groeiend probleem in functie van drinkwaterbereiding en afvalwaterbehandeling, lanceert het Water Test Network-project een innovation challenge rond deze problematiek. Met een ‘innovation challenge’ doelen we op een probleem waarvoor een oproep wordt gedaan om een oplossing te vinden. Concreet zijn we op zoek naar KMO’s die technologie ontwikkelen om PFAS te verwijderen. Focus ligt hierbij op de verwijdering van PFAS uit grondwater voor drinkwaterproductie, huishoudelijk afvalwater en industrieel afvalwater. De technologie moet in staat zijn om de (verwachte) normen voor drinkwater (somPFAS = 0,1 µg/l; PFAS totaal = 0,5 µg/l) en inlandse oppervlaktewateren (AA-EQS = 6,5.10-4 µg/l en MAC-EQS = 36 µg/l voor PFOS) te halen. De winnende KMO kan zijn innovatie in een reële testomgeving demonstreren bv. een drinkwaterproductiecentrum, een huishoudelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie of een industriële site (bv. afvalverwerking of chemie). Een overzicht van mogelijke testsites kan je hier terugvinden. De innovatie moet resulteren in een kostenefficiënte PFAS-verwijdering.

Meer details over de innovation challenge vind je hier.

Voor meer info en vragen: contacteer Charlotte Boeckaert

Abonnez-vous à notre newsletter et restez informé des derniers développements!