Nouvelles

Binnenkort opent de LIFE call 2020 waarin diverse projecttypes rond milieu kunnen worden gefinancierd. Dit biedt ook opportuniteiten voor de Vlaamse...

Read more

Ben je als voedingsbedrijf gelegen in ruraal gebied? Werd je reeds benaderd door landbouwers? Dan is er ongetwijfeld interesse in jouw gezuiverd...

Read more

Corona of geen corona…. Middenin deze wereldcrisis mogen we landen die weinig armslag hebben en een beroep doen op onze hulp, niet vergeten. Daarom...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht FR

Nieuwe Vlaamse regering investeert verder in robuust watersysteem

In 2016 formuleerde de Vlaamse Regering met haar Visie 2050 onder meer de ambitie om te evolueren naar een 'Robuust Watersysteem' dat in staat is om klimaatschokken op te vangen, onze ecosystemen beschermt en tegelijkertijd vele functies en diensten biedt. In het vorige week gepresenteerde Vlaamse regeerakkoord wordt deze ambitie kracht bijgezet. Nieuwe toekomstgerichte stappen zullen komen dankzij innovatie, een betere ondersteuning in de praktijk en een vernieuwde water governance.

 

 

We vonden een hele reeks plannen en ambities rond waterbeleid die ons verder kunnen laten evolueren naar een robuust watersysteem.

Een overzicht van de passages in het regeerakkoord:

Innovatie

“We onderzoeken de mogelijkheden voor een nexus-aanpak waarbij koppelkansen met energie, mobiliteit, voeding en ruimtelijke planning maximaal benut worden. Hiertoe wordt de complexiteit van het watersysteem en haar interacties met de andere systemen in kaart gebracht en oplossingsrichtingen uitgewerkt”

“Regelgeving wordt meestal geschreven vanuit behoeften die in het verleden vastgesteld werden. Vaak bieden ze weinig opening om rekening te kunnen houden met vernieuwingen en zijn regelmatig een drempel voor de nodige innovaties. We veralgemenen dan ook de toepassing van “regelluwe zones ” en “toekomstbestendige regelgeving” en onderhandelen nieuwe “green deals”

Ondersteuning

“We zetten ook in op de ondersteuning van de hogere TRL’s (Technology Readiness Levels) en we werken een kader uit voor de ondersteuning van piloot- en demonstratieplants”

“Er wordt bekeken of de energiebeleidsovereenkomsten (klik hier) in overleg met de sectoren kunnen worden verbreed naar thema’s zoals materiaalgebruik, mobiliteit, restwarmte en water”

“We leggen de nadruk op waterbesparing, slim watergebruik, het sluiten van waterkringlopen en op gebruik van alternatieve waterbronnen. We voorzien actieve begeleiding en ondersteuning van bedrijven. Voor het verduurzamen van het watergebruik van burgers krijgen de drinkwaterbedrijven een resultaatsverbintenis, daarbij dienen ze businessmodellen te ontwikkelen die robuust zijn bij dalend watergebruik. De slimme watermeter wordt verder uitgerold.

Governance

Het huidig oppervlaktewaterbeheer is nog sterk versnipperd, wat zorgt voor een gebrek aan efficiëntie en daadkracht. Naar Nederlands voorbeeld (lees waterschappen) rationaliseren we drastisch het landschap van de onbevaarbare waterlopen binnen hydrografisch logische gehelen …

Er wordt in Vlaanderen één overkoepelende regulator uitgewerkt voor netgebonden infrastructuur (elektriciteit, gas, warmte, kabel, water, riolering,…) en media

We liberaliseren de productie van drinkwater geschikt voor distributie uit hemel- en afvalwater, mits goede kwaliteitscontrole en overheidsregie

Omwille van de sterke interactie tussen de riolerings- en hemelwaternetwerken, dragen we Aquafin op om het asset management voor de netwerken te coördineren met de diverse rioolbeheerder

We werken een evenwichtig en objectief afwegingskader bij dreigende tekorten uit, in overleg met de relevante actoren

Abonnez-vous à notre newsletter et restez informé des derniers développements!