Nouvelles

Binnenkort opent de LIFE call 2020 waarin diverse projecttypes rond milieu kunnen worden gefinancierd. Dit biedt ook opportuniteiten voor de Vlaamse...

Read more

Ben je als voedingsbedrijf gelegen in ruraal gebied? Werd je reeds benaderd door landbouwers? Dan is er ongetwijfeld interesse in jouw gezuiverd...

Read more

Corona of geen corona…. Middenin deze wereldcrisis mogen we landen die weinig armslag hebben en een beroep doen op onze hulp, niet vergeten. Daarom...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht FR

PROJECTOPROEP Werk mee aan betere water- en sanitatievoorzieningen in het Zuiden

Corona of geen corona…. Middenin deze wereldcrisis mogen we landen die weinig armslag hebben en een beroep doen op onze hulp, niet vergeten. Daarom heeft Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, ook voor dit jaar middelen vrijgemaakt voor de cofinanciering van drinkwater- en sanitatieprojecten in het Zuiden. Nog tot 23 juni kunt u een project indienen.

Deze internationale samenwerking is niet nieuw. Ze startte in 2004 toen het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) werd opgericht, een samenwerkingsverband tussen Vlaamse actoren in de watersector en internationale samenwerking. Vlaanderen wilde zich zo op de kaart zetten om concreet en tastbaar bij te dragen tot de VN-Milleniumdoelstelling inzake veilig drinkwater en sanitatie. Sedert 2005 resulteerde dat in een jaarlijkse oproep voor duurzame projectvoorstellen in het Zuiden. De SDG’s die in 2015 door de Verenigde Naties zijn opgesteld, ondersteunen dit initiatief door ook van water en sanitatie een duurzame ontwikkelingsdoelstelling te maken.

De oproep van minister Demir, een van de partners van het VPWvO, leunt dan ook sterk aan bij de SDG’s. De ingediende projecten moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen: zo moeten zij bijvoorbeeld tot stand komen door samenwerking tussen minstens 1 Vlaamse indiener, minstens 2 Vlaamse partners en minstens 1 lokale Zuidpartner.  De zuidelijke landen die in aanmerking komen voor dit project, alsook de oplijsting van alle to do’s en de nodige documenten kunt u hier raadplegen. De uiterste indiendatum van de voorstellen is dinsdag 23 juni om 12u. 

Projectvoorstellen moeten ingeschreven worden op de presentatiefiche, geadresseerd aan het  Secretariaat Team Internationaal, Departement Omgeving, Afdeling SID, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel, internationaal.omgeving@vlaanderen.be, in 3 niet-ingebonden schriftelijke en 1 elektronische versie.

Na controle van de ontvankelijkheidsvoorwaarden worden de dossiers door experts van de Vlaamse overheid verder inhoudelijk beoordeeld. Heeft u bijkomende informatie nodig? Stuur gerust een mail naar het secretariaat van SID/Team Internationaal

Abonnez-vous à notre newsletter et restez informé des derniers développements!