Nouvelles

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Read more

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Read more

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht FR

Werken aan VEG-i-TEC zijn begonnen!

Op woensdag 4 december mocht Rik Van de Walle, rector van de Universiteit Gent, in Kortrijk het officiële startschot geven voor de werken aan proeftuin VEG-i-TEC. Dat ging niet onopgemerkt voorbij, want de symbolische eerste spadesteek gebeurde voor de gelegenheid met een drilboor.

Proeftuin voeding-water

VEG-i-TEC wordt een onderzoeks- en expertisecentrum waar innovaties en technologieën rond de verwerking van groenten en aardappelen alsook waterbehandeling op pilootschaal getest kunnen worden. Dat de nood aan zo’n proeftuin groot is, benadrukt prof. Imca Sampers. “In onze sector worden innovaties vaak rechtstreeks van laboschaal naar industriële schaal vertaald, maar die kennisoverdracht klopt niet altijd. Met VEG-i-TEC zullen we de vertaalslag kunnen maken, waardoor innovatieve en duurzame technologieën sneller en vaker geïmplementeerd zullen worden. We zien de vragen en projecten nu al binnenstromen.”

Water in de kelder

Een van de probleemstellingen die in VEG-i-TEC aan bod zal komen, is het hoge waterverbruik van de aardappelverwerkende industrie. “Er worden al heel wat maatregelen genomen om dat te beperken,” geeft Sampers toe, “maar er is nog veel ruimte voor optimalisatie."

"Daarom omvat VEG-i-TEC tevens een waterhal waarin innovatieve waterbehandelings- en zuiveringstechnologie op pilootschaal kan worden uitgetest. Bovendien zullen in de kelder van VEG-i-TEC meerdere citernes worden voorzien om verschillende watertypes te stockeren voor verder onderzoek. Zo kunnen we nagaan wat er opgezuiverd kan worden en waar het vervolgens hergebruikt kan worden.” Daarnaast zullen ook alternatieve waterbronnen zoals oppervlaktewater, hemelwater en freatisch grondwater aanwezig zijn.

Plaats voor onderzoekers en ondernemers

Centraal in de opzet van VEG-i-TEC is tevens de samenwerking tussen onderzoek en industrie. Zowel verwerkers als technologieleveranciers zullen actief in het project betrokken worden. “VEG-i-TEC is sterk ingebed in de economische activiteiten van onze streek”, weet Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne. “De onderzoekers staan hier dus met de voeten in de aarde, geworteld in een stevig netwerk.” Dat beaamt ook UGent rector Rik Van de Walle. “Hier zullen bedrijven en kennisinstellingen actief samenwerken aan innovatie. Grenzen tussen instellingen mogen geen belemmering vormen voor samenwerking.”

Over VEG-i-TEC

VEG-i-TEC heeft als doel om de kloof tussen onderzoek en implementatie van innovatieve technologieën in de voedselverwerkende industrie te verkleinen. Dat doet het onder meer door de inrichting van een mini-voedingsfabriek met modulaire pilootlijnen en een bijhorende waterbehandelingsruimte. De proeftuin voeding-water komt tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincie West-Vlaanderen en het Hermes Fonds en onder meer UGent campus Kortrijk, TUA West en het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) zijn in het project betrokken.

Project website: https://www.ugent.be/veg-i-tec/en/proeftuin.htm
Vlakwa contact: Charlotte Boeckaert 

De financiering van de alternatieve waterbronnen gebeurt in het kader van het Water Test Network project gefinancierd door Interreg North West Europe, de provincie West-Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen en het Hermes Fonds.

Project websitehttps://www.nweurope.eu/projects/project-search/water-test-network/
Vlakwa contactCharlotte Boeckaert 

Abonnez-vous à notre newsletter et restez informé des derniers développements!