Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Inspiratiedag: Nieuwe kostenbesparingen voor de afvalwaterstromen in jouw bedrijf

18 oktober 2018 om 15uur in het Thermotechnisch Instituut van KU Leuven (Heverlee)

Programma 

 

15:00 Ontvangst en registratie

15:30 Verwelkoming en inleiding

15:40 ‘Ecotoxiciteitstesten: technologische stand van zaken, het belang en de VLAREM wetgeving’ door Professor Ronny Blust (Universiteit Antwerpen – Sphere Onderzoeksgroep)

16:10 “De valorisatie van afvalwaterstromen door on-site recuperatie van waardevolle grondstoffen, minder transport en verbranding door het opzuiveren van de reststromen” door Kwinten Van Eyck (InOpSys)

Chemische/metallurgische en farmaceutische bedrijven laten grote hoeveelheden waterige stromen momenteel ophalen voor verbranding. Vaak hebben deze stromen een intrinsieke waarde door de aanwezigheid van hoogwaardige onzuiverheden in de afvalwatermatrix. Deze waardevolle componenten kunnen solventen, metalen, anorganische stoffen (zoals fosfaten) of afgewerkt product zijn. InOpSys ondersteunt de klant om opportuniteiten bloot te leggen in hun afvalporfolio en stelt behandelingsstrategieën voor. Eens een behandelingsstrategie gedefinieerd is werkt InOpsys volgens een DBFOM-model, welk toelaat om afvalwaterbehandeling als een service aan te bieden. 

16:30 “Project Inteauclean – Geïntegreerde behandeling van het afvalwater bij de tankcleaningsector”  door Maarten Nagels KU Leuven (PETLab)

Het effluent van tankreinigingsbedrijven bevat nog resttoxiciteit die met de huidige waterzuivering niet kan worden verwijderd. Bepaalde detergenten (met niet-ionogene surfactanten zoals nonylphenol en polyethoxylaat ) worden frequent aangetroffen als restlading in tanks en zijn moeilijk te verwijderen door het hoog viskeus karakter. Bij tankreinigingsbedrijven beoogt Inteauclean een gepaste chemisch-biologische waterbehandeling op punt te stellen. Dit moet de tankreinigingsbedrijven de slagkracht geven om te voldoen aan de milieuwetgeving en concurrentieel te blijven. Ook voor producenten van detergenten en watertechnologieleveranciers zijn de projectresultaten van groot belang.

16:50 Electro-coagulatie-flotatie: een technologie voor de snelle zuivering van afvalwater met oog voor valorisatie van het slib door Dries Parmentier (Noah Water Solutions)

Voorstelling van de gunstige resultaten van het MetalClean demonstratieproject, waarbij gedurende een aantal maanden de innovatieve electrocoagulatie-flocculatie-flotatie technologie van Noah Water Solutions (een Vlaamse Start-up) getest werd op het afvalwater van spiegelfabriek Deknudt Mirror Works. Daarbij werd gefocust op de verwijdering van twee prioritaire zware metalen: zilver en tin. 

Daarnaast wordt dieper ingegaan op een project met gelijkaardige technologie bij het Nederlandse Evides waar specifiek gewerkt wordt op terugwinning van fosfaat uit gemengd industrieel en huishoudelijk afvalwater.

Tot slot werkte men bij chocoladespecialist Barry Callebaut rond de zuivering van een ‘gasscrubber’ voor de aanwending van een waardevolle slibfractie. Tevens zijn er opportuniteiten op het vlak van energierecuperatie.

17:10 Pauze

17:30 Chemicaliënvrije Afvalwater Recuperatie in de Voedingsindustrie door middel van membraantechnologie (MBR) en reverse osmose (RO)   door Floriaan Van Mechelen (Pantarein Waterzuivering)

Pantarein ontwikkelde een concept om afvalwater van voedingsbedrijven, bij met name brouwerijen, om te zetten in drinkwater, en daarbij nog energie te besparen. Via nanofiltratie wordt het effluent uit de biologische membraanreactor verder opgezuiverd, totdat het dezelfde kwaliteit heeft als drinkwater. Dat water kan als hernieuwbare grondstof worden toegepast in tal van productieprocessen.

17:50 Wat kan LED Water voor jouw bedrijf betekenen? door Professor Stijn Van Hulle (UGent Campus Kortrijk en verantwoordelijk voor LED Water in West-Vlaanderen)

18:10  Voorstelling van het BioGEM Waterlabo van de Universiteit Antwerpen door Michel Caluwé. BioGEM staat in voor de LED Water dienstverlening in de provincie Antwerpen

BioGEM focust op industriële toepassing en onderzoekt de ontwikkeling van energie-efficiënte technologieën, real-time sturing van de biologische zuivering, conventionele & innovatieve biologische N- en P- verwijdering, valorisatie van slib en afvalwater, en de aanpak van moeilijk afbreekbare afvalwaters


18:20        Voorstelling van het PETLab van de KU Leuven door Professor Raf Dewil. PETlab staat in voor de LED Water dienstverlening in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant  

Het Process and Environmental Technology Lab (kort: PETLab) van de KU Leuven is gespecialiseerd in grondstoffenhergebruik en de productie van hernieuwbare chemicaliën en energieterugwinning uit afval, zijstromen en biomassa.  

18:30 Receptie en networking

Dit evenement komt ook in aanmerking om een attest te verkrijgen voor ‘de permanente vorming van milieucoördinator’.

Klik hier voor inschrijving

Deelname aan de Inspiratiedag kost 50 euro exclusief BTW en dient vooraf betaald te worden. Na betaling ontvangt u een factuur.

 

Locatie

Dit evenement is een organisatie in samenwerking met het PET-lab van KU Leuven , Universiteit Gent, Universiteit Antwepen en Vlakwa/VITO.

Meer informatie over LED Water vind je hier.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!