Nieuws

Binnenkort opent de LIFE call 2020 waarin diverse projecttypes rond milieu kunnen worden gefinancierd. Dit biedt ook opportuniteiten voor de Vlaamse...

Lees meer

Ben je als voedingsbedrijf gelegen in ruraal gebied? Werd je reeds benaderd door landbouwers? Dan is er ongetwijfeld interesse in jouw gezuiverd...

Lees meer

Corona of geen corona…. Middenin deze wereldcrisis mogen we landen die weinig armslag hebben en een beroep doen op onze hulp, niet vergeten. Daarom...

Lees meer
Sponsors

Project W - Wereldwijs met Water

Project W: Wereldwijs met Water

Het project W – Wereldwijs met Water streeft naar een verandering van watergebruik en watergedrag in 5 gemeenten in Vlaanderen en in de scholen van deze gemeenten, en dit vanuit een visie ‘think global, act local’.

Door de bevolkingsgroei, de toenemende consumptie en de klimaatwijziging komen de watervoorraden in de wereld meer en meer onder druk te staan. Er wordt geschat dat tegen 2030 bijna de helft van de wereldbevolking in omstandigheden van ernstige waterstress zal leven.

Locale consumptie, wereldwijde impact

De uitdaging waarvoor we staan is de vraag hoe we het beschikbare water op een duurzame manier beschermen, beheren en gebruiken, en dit in een mondiaal perspectief. Meestal beperkt de focus zich tot wateronttrekking en -vervuiling in Vlaanderen. De waterproblematiek is mondiaal, en ons consumptiegedrag  bepaalt mee de waterbeschikbaarheid in de landen van oorsprong van de goederen die wij hier consumeren. Velen zijn zich hier niet van bewust, maar wie wil werken aan de mondiale watercrisis, moet aandacht hebben voor zowel het water dat wij in Vlaanderen gebruiken (direct watergebruik) als het water dat in andere landen wordt gebruikt voor de productie van de goederen en diensten die wij invoeren en hier consumeren (indirect watergebruik).

Gedragsverandering

Het project W beoogt een gedragsverandering bij het bestuur en het personeel van de gemeenten en bij de leerlingen, leerkrachten en andere schoolbetrokkenen van de scholen in deze gemeenten. Met deze actoren willen we via een proces van sensibilisatie,  bewustmaking en activering komen tot bewuster watergebruik in solidariteit met het Zuiden. Dit proces wordt opgebouwd over de periode 2017-2021 en er wordt gestreefd naar verankering van de initiatieven in het beleid zodat ook na het project scholen en gemeenten verder bouwen aan waterbewuste en solidaire leerlingen en burgers.

Partnerschap met Vlakwa

Het project W wordt uitgevoerd door een partnerschap waarin een complementaire expertise aanwezig is: Join for Water (Protos vzw) (een ontwikkelings-NGO), Djapo (een educatieve organisatie), Ecolife (een milieuorganisatie), VITO/Vlaams Kenniscentrum Water (een kenniscentrum), de Vereniging van Vlaamse Gemeenten en Steden (een ledenorganisatie) en de gemeenten en steden Bierbeek, Merelbeke, Roeselare en Kortrijk. In de toekomst zal een vijfde gemeente toegevoegd worden.

Join for Water (Protos vzw) coördineert het project, en begeleidt de gemeenten in hun traject naar een bewuster watergebruik en -gedrag. Met Djapo staat Protos in voor de educatieve begeleiding van de scholen.

In samenwerking met VITO/Vlakwa wordt de sanitaire infrastructuur van de gemeenten en de scholen doorgelicht, en worden er voorstellen uitgewerkt om die te optimaliseren. Deze doorlichting wordt ook gebruikt als ingang om bij de burgers en in de scholen te sensibiliseren rond het gebruik/onderhoud van dit sanitair en spaarzaam omgaan met water.

In de gemeenten en scholen zal in samenwerking met Ecolife het indirect watergebruik conform de internationale WaterFootprint-methodiek doorgelicht worden en zullen er voorstellen uitgewerkt worden om de watervoetafdruk te reduceren.

Via VVSG zullen de lessen uit het project W naar andere gemeenten verspreid worden.

Het project W wordt meegefinancierd door DGD (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp)

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!