Nieuws

Om Vlaanderen beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering en de daarbij horende droogte, heeft Vlaams minister Zuhal Demir vier miljoen...

Lees meer

Ontwikkelt u technologie om PFAS uit water te verwijderen? Doe dan mee aan de WTN Innovation Challenge en maak kans om uw technologie in een reële...

Lees meer

Wat we leren van de COVID-19 crisis is dat de veerkracht van ons gezondheidssysteem moet worden verbeterd om crisissen als deze of andere noodgevallen...

Lees meer
Sponsors

BIDWEB - Beslissingsondersteunend Instrument voor Duurzaam Water-en EnergieBeheer

De keuze van het optimale systeem voor een duurzame waterhuishouding binnen een bouwproject is niet altijd even evident. Zo dient bv. een goed evenwicht gezocht te worden tussen maximaal gebruik van afstromend regenwater, infiltratie voor aanvulling van de grondwatertafel, vasthouden en bufferen van water (o.a. ook d.m.v. groendaken) en afvoer van overtollig regenwater. Ook voor de afvoer of eventueel zuivering en hergebruik van afvalwater dient een doordachte keuze gemaakt te worden. Hoewel hiervoor reeds heel wat richtlijnen en instrumenten bestaan, blijft vaak een nood bestaan aan een degelijke evaluatie en (financiële) optimalisatie van het optimale scenario voor de concrete visie op het volledige watersysteem. Bijkomend kan het watersysteem van een gebouw of een site op verschillende aspecten een bijdrage leveren op het vlak van duurzame energie en warmtehuishouding. We denken hierbij bv. aan de thermische voordelen van groendaken en de mogelijkheden om warmte te recupereren uit afvalwater of zelfs regenwater.

In het project BIDWEB wordt een innovatief beslissingsondersteunend evaluatiesysteem uitgewerkt en uitgetest onder de vorm van een softwaretool. Bij de uitwerking van de tool zal maximum rekening worden gehouden met reeds bestaande tools, instrumenten voor bepaalde deelcomponenten. De kracht van het beoogde instrument bestaat er in dat de beslissing over bepaalde investeringen binnen bouwprojecten beter afgewogen kan worden (bv. Een beter onderbouwde kosten-batenanalyse), waardoor het aantal foute beslissingen geminimaliseerd wordt. Door deze onderbouwing zal ook het inzetten van duurzame technologieën objectiever begroot kunnen worden, wat de inzet van duurzame technologie zal bevorderen. Ook zal de sensibilisering van het inzetten van duurzame technologieën worden gestimuleerd. De tool is innovatief omdat met beide componenten namelijk water en energie wordt rekening gehouden ten opzichte van bestaande tools. Ter evaluatie en bijsturing zal het evaluatiesysteem uiteindelijk worden toegepast op een aantal concrete voorbeeldprojecten waarin de projectpartners betrokken waren of zijn. VITO neemt in dit project de rol als kennisinstelling op.

Projectpartners:

  • HydroScan
  • Ingenium
  • Re-Vive
  • Stad Gent

Kennispartner: VITO
Disseminatiefiche projectresultaten

Gepubliceerde artikels:

Meer info: vd@vlakwa.be

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!