Nieuws

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Lees meer

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Lees meer

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Lees meer
Sponsors

DUWAHE² - Duurzame waterzuiveringstechnologie: waterhergebruik, warmterecuperatie uit water en energie-efficiëntie van waterzuivering

Disseminatiefiche projectresultaten DUWAHE²

Er zijn in ons land heel wat middelgrote brouwerijen. Voor deze brouwerijen is het een moeilijke opdracht om innovaties door te voeren die grote investeringen vereisen. De grote spelers in ons land kunnen dit wel, en optimaliseren via o.a. waterhergebruik het waterverbruik. Kleinere brouwerijen hebben zo veel meer water nodig om een liter bier te brouwen dan de grote brouwerijen. In dit demonstratieproject wil Pantarein aan tonen dat er ook voor middelgrote brouwerijen een economisch voordeel ligt in het optimaliseren van water- en energieverbruik via de waterzuivering. Via 3 zaken wil het consortium bij de brouwerijen Bosteels en Huyghe energie-, water- en kostenbesparend zijn. Er zal een waterbalans worden opgesteld, waarbij zal worden aangetoond dat er 30% waterhergebruik mogelijk is. Via een piloot Reverse Osmose Unit zal water van een goede kwaliteit worden gerecupereerd uit het afvalwater, waarna het voor een aantal laagwaardige toepassingen kan worden gebruikt in het proces. Verder wordt het energieverbruik van de waterzuivering geoptimaliseerd, door de beluchting en filtratieunit te optimaliseren. De derde actie is het recupereren van warmte uit het afvalwater via warmtepompen, zodat ook de warmte gerecupereerd kan worden. Deze 3 zaken samen zijn niet enkel een veel duurzamere manier om om te gaan met kostbare grondstoffen, maar het zal ook voldoende kostenverlagend zijn om een investering aan te moedigen.

De bedrijven die dit project hebben ingediend zijn:

  • Pantarein is actief in de sector van industriële waterbehandeling/zuivering waarbij zowel het ontwerp, de bouw als de uitbating van installaties wordt aangeboden. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de bouw van nieuwe installaties als aan de optimalisatie van bestaande installaties. 
Naast conventionele technologieën heeft Pantarein een ruime ervaring opgebouwd in MBR technologie en waterhergebruik. Hiernaast wordt eveneens aandacht besteed aan de optimalisatie van bestaande installaties op gebied van energieverbruik. Bovendien is Pantarein actief in diverse onderzoeksprojecten waar het begrip ‘duurzame waterzuivering’ steeds een centrale rol speelt.
    www.pantarein.be
  • CORE is een studentencoöperatie dewelke een actieve bijdrage wil leveren aan de duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Hierbij wordt gefocust op mobiliteit, huisvesting en industrieel energieverbruik. CORE werd opgericht in de schoot van de K.U. Leuven hetgeen een link met onderzoek, nieuwe ontwikkelingen en de nodige kennis garandeert.
Pantarein en CORE werken reeds samen op het vlak van energieprojecten hetgeen een goede samenwerking binnen dit project garandeert.
    www.thinkcore.be
  • Brouwerij Huyghe en Brouwerij Bosteels zijn twee middelgrote Belgische brouwerijen dewelke de ideale partners zijn voor een dergelijk demonstratieproject. Beide beschikken over een MBR-type waterzuiveringsinstallatie en zijn nu reeds overtuigd van het belang van het verkleinen van hun ecologische voetafdruk door het nemen van maatregelen op gebied van waterhergebruik en energieverbruik. Deze bedrijven zijn de technologiegebruikers in dit demonstratieproject.
    www.delirium.be en www.brouwerijbosteels.be

De kennisinstelling die bij dit project betrokken is, is VITO.

Meer info: contacteer Veerle Depuydt

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!