Nieuws

SBR 2.0, dat staat voor een geoptimaliseerde afvalwaterzuivering met sequentiële batch reactoren (SBR), gerealiseerd door gerichte ingrepen in de...

Lees meer

Elke stad of gemeente kan 30% water besparen. Vanuit die overtuiging organiseerden de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Kenniscentrum Water...

Lees meer

Welke soort en hoeveelheid kalk heb je nodig om het drogen, transporteren en hergebruiken van slib uit de afvalwaterbehandeling te optimaliseren? Die...

Lees meer
Sponsors

IMPROVED

IMPROVED

    

De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014 -2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Binnen het Interreg V programma Vlaanderen - Nederland werd door een partnerschap tussen Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlands provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei. 

Projectdoelstelling

IMPROVED wil wereldwijd unieke onderzoeksinfrastructuur opbouwen, waarmee voor het eerst integraal onderzoek kan verricht worden naar proceswaterzuivering uit verschillende waterbronnen, en meteen de invloed van de geleverde proceswaterkwaliteit op het industriële productieproces kan gemeten worden. De beoogde installatie moet mobiel en plug-and-play zijn, zodat de dynamiek van variërende bronwaterkwaliteit en variërende procescondities onderzocht kan worden. De installatie moet door onderzoek bedrijven helpen om integraal waterbeheer rond hun eigen site te ontwikkelen. De eerste demo's zijn gepland bij BASF, DOW en Yara. Wil je weten welke technologieën aan bod komen, welke oplossingen ontwikkeld worden of heb je zelf een uitdaging op het vlak van waterzuivering die op demoschaal getest moet worden? Bezoek onze projectwebsite: www.improvedwater.eu

 

 

VEG-i-TEC en IMPROVED werken samen 

UGent plant de bouw van een nieuw onderzoeks- en expertisecentrum rond de verwerking van groenten en aardappelen. De IMPROVED onderzoeksinfrastructuur kan 'ingeplugd' worden in dit onderzoeksgebouw. Dit zal verdere demonstratie in een reële industriële setting mogelijk maken.  

Databank Pilots Waterbehandeling

In het kader van IMPROVED heeft Vlakwa een databank gebouwd die een overzicht biedt van pilotinstallaties voor waterbehandeling en waterzuivering in Vlaanderen en Nederland. Eenieder die dergelijke installaties aanbiedt voor derden kan zijn apparatuur in de databank registreren. De IMPROVED onderzoeksinfrastructuur is reeds opgenomen. Hopelijk wordt de databank sterk uitgebreid zodat niet enkel circulair wordt omgegaan met water maar evengoed met de pilot testapparatuur om waterbehandeling en waterzuivering uit te testen. 

De databank kan worden geraadpleegd via de IMPROVED website.

 

VEG-i-TEC en IMPROVED werken samen

UGent plant de bouw van een nieuw onderzoeks- en expertisecentrum rond de verwerking van groenten en aardappelen. De IMPROVED onderzoeksinfrastructuur kan 'ingeplugd' worden in dit onderzoeksgebouw. Dit zal verdere demonstratie in een reële industriële setting mogelijk maken. 

 

Vlakwa ondersteunt project onder meer met disseminatie

Sinds de start van het IMPROVED project heeft Vlakwa dit project via diverse fora bekend gemaakt. 
- Op het Vlaams-Nederlands watersymposium werd IMPROVED toegelicht tijdens de sessie ‘Interregionale living labs’
-  Er werd ook een toelichting over IMPROVED gegeven bij de papierindustrie, de voedingsindustrie, de textielindustrie, de landbouwsector en de chemische sector (als mogelijke toekomstige sectoren om de onderzoeksinfrastructuur te gebruiken).

Contacteer: Charlotte Boeckaert.


360° Virtual Tour in de IMPROVED containers

Benieuwd hoe de IMRPOVED containers er binnen uit zien?  Klik hier voor een 360° virtual tour. 

Ontdek de Website van IMPROVED 

 Partners

 

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!