Nieuws

Via het Interreg NWE project ‘Water Test Network’ kunnen KMO watertechnologieleveranciers hun innovatie uittesten, finetunen en valideren in een reële...

Lees meer

Door de frequentere lange droogteperiodes zijn diverse sectoren structureel op zoek naar alternatieve waterbronnen bv. voor toepassingen in de land-...

Lees meer

Op 16 mei vond in Antwerpen ‘Waterinnovatie in de Praktijk’ plaats. Het evenement stond in het teken van vijf jaar VITO/Vlakwa open call...

Lees meer
Sponsors

IMPROVED

IMPROVED

    

De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014 -2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Binnen het Interreg V programma Vlaanderen - Nederland werd door een partnerschap tussen Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlands provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

Projectdoelstelling

IMPROVED wil wereldwijd unieke onderzoeksinfrastructuur opbouwen, waarmee voor het eerst integraal onderzoek kan verricht worden naar proceswaterzuivering uit verschillende waterbronnen, en meteen de invloed van de geleverde proceswaterkwaliteit op het industriële productieproces kan gemeten worden. De beoogde installatie moet mobiel en plug-and-play zijn, zodat de dynamiek van variërende bronwaterkwaliteit en variërende procescondities onderzocht kan worden. De installatie moet door onderzoek bedrijven helpen om integraal waterbeheer rond hun eigen site te ontwikkelen. De eerste demo's zijn gepland bij BASF, DOW en Yara. Wil je weten welke technologieën aan bod komen, welke oplossingen ontwikkeld worden of heb je zelf een uitdaging op het vlak van waterzuivering die op demoschaal getest moet worden?

Workshop mobiele waterzuivering

Op 18 september 2017 vond bij Bio Base Europe Training Center in Terneuzen de tweede workshop van het IMPROVED-project plaats. Tijdens deze workshop werden de verschillende waterzuiveringstechnieken uit de mobiele testopstelling meer in detail behandeld, met de nadruk op hun gebruik voor innovatieve condensaatbehandeling. Daarnaast was er tijd en ruimte om de testopstelling te bezichtigen bij Yara in Sluiskil. Lees hier het verslag in de Vlakwa nieuwsbrief over de piloottesten van IMPROVED bij YARA . Het gedetailleerde programma en de presentaties zijn hier te vinden.

Verhuis naar Dow Terneuzen

Vanaf midden november 2018 verhuist de onderzoeksunit naar Dow Terneuzen op de site bij Power & Utilities. Hier wordt getest hoe licht verontreinigde condensaatstromen, met koolstof en stikstofhoudende resten, efficiënt kunnen worden behandelen voor direct hergebruik. Daarnaast wordt onderzocht wat de effecten van deze verontreinigingen zijn wanneer Dow dit water gaat gebruiken in hun processen.

VEG-i-TEC en IMPROVED werken samen

UGent plant de bouw van een nieuw onderzoeks- en expertisecentrum rond de verwerking van groenten en aardappelen. De IMPROVED onderzoeksinfrastructuur kan 'ingeplugd' worden in dit onderzoeksgebouw. Dit zal verdere demonstratie in een reële industriële setting mogelijk maken. 

Vlakwa Waterdatabank

In het kader van IMPROVED werkt Vlakwa momenteel aan een herprogrammatie van zijn pilotendatabank. Van zodra de vernieuwde database online is kunnen externe partijen gedetailleerde informatie terugvinden over de verschillende waterbehandelingstechnieken van IMPROVED.

Vlakwa ondersteunt project onder meer met disseminatie

Sinds de start van het IMPROVED project heeft Vlakwa dit project via diverse fora bekend gemaakt. 
- Op het Vlaams-Nederlands watersymposium werd IMPROVED toegelicht tijdens de sessie ‘Interregionale living labs’
-  Er werd ook een toelichting over IMPROVED gegeven bij de papierindustrie, de voedingsindustrie, de textielindustrie, de landbouwsector en de chemische sector (als mogelijke toekomstige sectoren om de onderzoeksinfrastructuur te gebruiken).

Contacteer: Charlotte Boeckaert.


360° Virtual Tour in de IMPROVED containers

Benieuwd hoe de IMRPOVED containers er binnen uit zien?  Klik hier voor een 360° virtual tour. 

Ontdek de Website van IMPROVED 

 Partners

 

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!