Nieuws

Tijdens het India EU-water forum, dat gisteren plaats vond in de Indiase hoofdstad New Delhi, is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor...

Lees meer

Als minstens drie bedrijven de handen in mekaar slaan om zich beter te wapenen tegen droogte, kunnen ze daarvoor bij de Vlaamse Milieumaatschappij...

Lees meer

Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstig integraal waterbeleid vaststellen in een derde...

Lees meer
Sponsors

NuReDrain

Project NuReDrain onderzoekt filtermaterialen voor het opvangen van N en P in landbouwwater

 

Ondanks preventieve maatregelen en een streng beleid stelt men in regio’s met intensieve landbouw nog steeds te hoge concentraties van stikstof (N) en fosfor (P) vast in het oppervlaktewater. Dat leidt tot algenbloei in onze beken, stromen en rivieren en zelfs voor onze kusten. Curatieve stappen dringen zich op om de situatie te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door de toepassing van filtertechnologie op landbouwkundige waterstromen (o.a. spui en drainage water) . Dat is het opzet van het Europese NuReDrain (Nutrient Recovery from Drainage water) project.

De verstrengde wetgeving omtrent bemesting heeft er niet voor gezorgd dat de waterkwaliteit in Vlaanderen overal aan de Europese normen van 50 mg N/l en 0,1 mg P/l beantwoordt. In het NuReDrain project werken 11 organisaties uit Vlaanderen, Duitsland en Denemarken de komende 3,5 jaar samen om verschillende oplossingen voor de problematiek uit te testen in het veld. Voor Vlaanderen participeren Universiteit Gent, KULeuven, VITO, het Provinciaal Centrum voor de Sierteelt, Inagro, De Watergroep en Vlakwa.

Testen van filtermaterialen
Het project start met de opmaak van een database waarin technisch-economische gegevens van verschillende filtermaterialen zullen worden verzameld. Specifiek voor de adsorptie van P omvat dit onder andere ijzerslib granulaten, phoslock, mineralen zoals glauconiet en biotiet, ijzeroxide gebaseerde granulaten en behandelde klei. Specifiek voor de denitrificatie van N omvat dit zerovalent ijzer en een moving bed biorecator.

De meest belovende materialen zullen vervolgens in verschillende veldproeven worden gevalideerd. Daarna zal via pot- en veldproeven onderzocht worden in hoeverre het aan de filtermaterialen vastgehechte P opnieuw inzetbaar is als meststof op het veld.  Tot slot bekijkt men hoe landbouwstromen preferentieel moeten worden behandeld om de waterkwaliteit in een stroomgebied te verbeteren.

Deense filterinstallaties bezocht
Op 14 en 15 maart vond in het Deense Billund de startvergadering van het NuReDrain project plaats. Denemarken past reeds sedert 2007 collectieve maatregelen toe om het afstromend water te behandelen. Tijdens veldbezoeken konden de aanwezige partners aangelegde moerassen en filtersytemen bezichtigen in de regio Odder, een nuttige bron van inspiratie voor Vlaanderen en Duitsland.

Financiering
Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Interreg North Sea Region programma van de Europese Unie. Ook de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen ondersteunen dit project.

Looptijd: 1 maart 2017 tot 30 september 2020.

Voor meer info: www.northsearegion.eu/nuredrain 

Lees ook:

Filtermaterialen geselecteerd voor P-verwijdering uit landbouwkundige waterstromen

VIDEO Nuredrain test bij Proefcentrum voor Sierteelt filters voor stikstof- en fosforverwijdering uit drainage- en spuiwater

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!