Nieuws

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Lees meer

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Lees meer

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Lees meer
Sponsors

Vlakwa Call 2020

VOOR DEMONSTRATIE-EN DISSEMINATIEPROJECTEN: Oproep 7 'Concepten voor efficiënt waterbeheer'

Vlakwa nodigt consortia van bedrijven en organisaties uit om demonstratie- en disseminatieprojecten in te dienen over duurzame en innovatieve technologieën, producten of concepten op vlak van WATER.

Dankzij deze oproep met focus WATER krijgen consortia van bedrijven en organisaties de kans om op laagdrempelige wijze duurzame en innovatieve technieken, materialen, concepten en/of systemen te demonstreren.

Deze oproep focust op demonstratie en disseminatie van concepten die leiden tot een efficiënter waterbeheer (binnen een bedrijf, bedrijventerrein, stad,…). Bij uitbreiding leidt de innovatie evenzeer tot een besparing of recuperatie van grondstoffen en/of energie.

Enkele concrete voorbeelden van geschikte projectvoorstellen:

  • Downscaling  van  bestaande  waterbehandelingstechnieken  –  Sommige  duurzame technieken  worden  reeds  succesvol  toegepast  in  grotere  bedrijven  of  in  het buitenland. Kleinere bedrijven blijken om allerlei redenen deze nieuwe trends niet te volgen. Demonstratieprojecten kunnen helpen om dergelijke technieken te implementeren bij Vlaamse kmo’s en bedrijven
  • Waterdelen – Naburige bedrijven kunnen hun watervraag en wateraanbod op elkaar afstemmen. Bv. bedrijf X heeft geen waterbehoefte en stelt zijn regenwater ter beschikking aan bedrijf Y
  • Innovatieve producten, concepten en technologie waardoor de agro- en voedingssector zich beter kan wapenen tegen droogte
  • Online sensoren en monitoring van parameters – Watermanagement adhv monitoring met slimme watermeters en waterkwaliteitssensoren
  • Hergebruik van afvalwater via innovatieve technologieën
  • Recuperatie en/of hergebruik   van   grondstoffen   uit   afvalwater   –  afvalwater   bevat   vaak   nog waardevolle grondstoffen. Technieken die kunnen bijdragen tot het herwinnen van deze grondstoffen worden gestimuleerd
  • Waterhergebruik en warmterecuperatie -  Technieken dermate combineren zodat naast  water  ook  energie  uit  warme  waterstromen  kan  worden gerecupereerd

VLAKWA subsidieert 66% van de projectkosten (incl. deel van de kennisinstellingen) op een budget van 100.000€. Projecten hebben een looptijd van maximaal 1 jaar (aanvang 1 januari 2021).

Projectvoorstellen worden verwacht tegen 18 september om 12u00.

Interesse? Dien dan snel je projectvoorstel in! 

HET INFORMATIEDOCUMENT EN ALLE OVERIGE DOCUMENTEN OM EEN PROJECT IN TE DIENEN VINDT U HIER:


Vragen? Contacteer Veerle Depuydt (+32 (0) 32 95 22 20 - Omwille van verlofperiode moeilijker bereikbaar tussen 17/7 tot 17/08. Dringende vragen in die tijdspanne via info@vlakwa.be)

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!