Nieuws

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Lees meer

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Lees meer

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Lees meer
Sponsors

Tetra-project Eown

Gebruik van essentiële oliën in water als tool voor de verwijdering van pathogene en bederfflora

Dit project beoogt op zoek te gaan naar natuurlijke additieven die aan het (proces- of drink-)water kunnen worden toegevoegd om de microbiële belading te reduceren. Dergelijke additieven zijn bv. etherische oliën en fenolische componenten die verschillende antimicrobiële componenten bevatten, die zowel tegen voedingspathogenen als bederfflora werkzaam kunnen zijn. Het doseren van de etherische oliën/fenolische componenten aan water is tot nog toe onvoldoende onderzocht, daar hogere concentraties problemen bij menging kunnen veroorzaken of gepaste emulsifiers noodzakelijk zijn. Verder blijkt de werkzaamheid van de etherische oliën afhankelijk te zijn van de matrix waarop ze wordt toegepast (bv. afhankelijk van pH, temperatuur, vetgehalte).

Vlakwa volgt dit project op als waarnemer in de gebruikerscommissie.

Uitgevoerd door:

  • Hogeschool West-Vlaanderen
  • Universiteit Gent

Looptijd: 01/12/2011 – 30/11/2013
Meer info: Imca Sampers

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!