Nieuws

Het Departement Chemische Ingenieurstechnieken van de KU Leuven dient een TETRA-projectvoorstel in rond de optimalisatie van anaerobe...

Lees meer

Op woensdag 4 december mocht Rik Van de Walle, rector van de Universiteit Gent, in Kortrijk het officiële startschot geven voor de werken aan...

Lees meer

Kunnen innovatieve filters een oplossing bieden voor te hoge concentraties stikstof en fosfor in onze stromen en beken? Dat is wat partners uit...

Lees meer
Sponsors

MIP-project MicroNOD

MIP-project MicroNOD (Microbial Nutrients on Demand)

Microbial Nutrients on Demand: Microbiële immobilisatie en vrijstelling van nutriënten als innovatieve en duurzame opwaardering van geborgde nevenstromen tot een tailor-made slow-release organische meststof

Het MicroNOD-project beoogt cruciale technologische en niet-technologische barrières te overwinnen om een innovatieve, duurzame waardeketen op te zetten die anorganische nutriënten uit geborgde industriële nevenstromen opwaardeert tot een hoogwaardige biomeststof voor telers en de retailsector. Nutriënten zullen microbieel geïmmobiliseerd worden via aerobe en fototrofe mechanismen, met een sterke focus op een technologische kennissprong die leidt tot kostenefficiëntie en minimale input van vers water, fossiel gebaseerde energie en niet-gerecupereerde materialen. De verwerking van de microbiota tot biomeststof in low-impact plantenteeltsubstraten richt er op de nutriëntenvrijstelling maximaal te aligneren met de plantenbehoefte. MicroNOD mikt op systemische innovatie, door sterke interactie met maatschappelijke actoren. Het is de bedoeling de vraagzijde en publieke acceptatie van het herwonnen bioproduct te stimuleren, economische meerwaarde te creëren voor alle bedrijfsactiviteiten doorheen de innovatieve waardeketen, een kwaliteitsborgingssysteem op punt te zetten, te voldoen aan de productwetgeving en tot slot de duurzaamheid te kwantificeren.

Bedrijfspartners: Avecom, AnKo Projects, Petracom

Onderzoekspartners: UAntwerpen, UGent

Middenveld/overheid: Innovatiesteunpunt Boerenbond, AVBS, VCM, Vlakwa, OVAM

Looptijd: 1/10/2015 – 30/9/2017

Meer info: Charlotte Boeckaert cb@vlakwa.be

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!