Nieuws

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Lees meer

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Lees meer

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Lees meer
Sponsors

MIP-project Pekelmem

MIP-project Pekelmem

Behandeling van pekelwater van kaasbedrijven met membraandestillatie.

Het Pekelmem project streeft naar een duurzaam alternatief voor de verwerking van surplus pekelwater uit de kaasproductie. De gangbare praktijk voor pekelwaterbehandeling is afvoer van pekelwater voor externe verwerking. Pekelmem richt zich alternatief op de ontwatering van pekel met membraandestillatie voor pekelhergebruik. Hierdoor wordt spaarzamer omgesprongen met grondstoffen en energie. Kaaspekel vormt een uitdagende toepassing voor membraandestillatie omwille van het zeer hoge zoutgehalte en het vervuilingspotentieel. In het project wordt daarom onderzoek verricht naar geschikte procesvoeringen, materialen, werkingscondities en het effect van pekelhergebruik op de kwaliteit van de kaas. Het project moet resulteren in een meer kostenefficiënte en duurzame procesvoering voor de kaasbedrijven en bij uitbreiding voor andere sectoren met zoute stromen. Voor de technologieleverende sector zal de portfoliopositie en het projectvolume rond membraandestillatie versterkt worden. Voor VITO draagt dit project bij aan het basisonderzoek naar membraandestillatie en zoute stromen.

Bedrijfspartners: Milcobel, Fromunion, Provost Chemical Automation

Onderzoekspartner: VITO

Middenveld / overheid: Vlakwa, Fevia, BCZ

Looptijd: 1/11/2015 – 31/10/2018

Meer info: Charlotte Boeckaert cb@vlakwa.be

 
 

 

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!