Nieuws

Het Departement Chemische Ingenieurstechnieken van de KU Leuven dient een TETRA-projectvoorstel in rond de optimalisatie van anaerobe...

Lees meer

Op woensdag 4 december mocht Rik Van de Walle, rector van de Universiteit Gent, in Kortrijk het officiële startschot geven voor de werken aan...

Lees meer

Kunnen innovatieve filters een oplossing bieden voor te hoge concentraties stikstof en fosfor in onze stromen en beken? Dat is wat partners uit...

Lees meer
Sponsors

MIP-project WAToR

MIP-project WAToR (Waste Acid To Resources)

Het project WAToR heeft als algemeen doel het ontwikkelen en demonstreren van een alternatief behandelingsconcept voor zure afvalstromen waarbij milieu-emissies via afvalwaterlozing en/of afvaldeponie sterk gereduceerd worden. Dit wordt bereikt door de filosofie van grondstoffenrecuperatie vanaf de eerste behandelingsstap mee te nemen in het geïntegreerde behandelingsconcept. Er wordt daarom gestreefd naar het maximaal herwinnen van grondstoffen (metalen, zouten/zuren en mineraal matrixmateriaal) en zuiveren van water, waarbij materiaal- en waterkringlopen gesloten worden. Tevens kunnen de processtappen die warmte vereisen slim gebruik maken van restwarmte uit het primaire productieproces.

Bedrijfspartners: Aperam Stainless Belgium, E2 Systems, Energy & Environment, Edelchemie Benelux, Recmix Belgium

Onderzoekspartner: VITO

Middenveld/overheid: Vlakwa, Plan C, VOM, OVAM, VMM

Looptijd: 1/9/2015 – 31/8/2017

Meer info: Charlotte Boeckaert cb@vlakwa.be 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!