Nieuws

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Lees meer

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Lees meer

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Lees meer
Sponsors

MIP-project WAToR

MIP-project WAToR (Waste Acid To Resources)

Het project WAToR heeft als algemeen doel het ontwikkelen en demonstreren van een alternatief behandelingsconcept voor zure afvalstromen waarbij milieu-emissies via afvalwaterlozing en/of afvaldeponie sterk gereduceerd worden. Dit wordt bereikt door de filosofie van grondstoffenrecuperatie vanaf de eerste behandelingsstap mee te nemen in het geïntegreerde behandelingsconcept. Er wordt daarom gestreefd naar het maximaal herwinnen van grondstoffen (metalen, zouten/zuren en mineraal matrixmateriaal) en zuiveren van water, waarbij materiaal- en waterkringlopen gesloten worden. Tevens kunnen de processtappen die warmte vereisen slim gebruik maken van restwarmte uit het primaire productieproces.

Bedrijfspartners: Aperam Stainless Belgium, E2 Systems, Energy & Environment, Edelchemie Benelux, Recmix Belgium

Onderzoekspartner: VITO

Middenveld/overheid: Vlakwa, Plan C, VOM, OVAM, VMM

Looptijd: 1/9/2015 – 31/8/2017

Meer info: Charlotte Boeckaert cb@vlakwa.be 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!