Nieuws

SBR 2.0, dat staat voor een geoptimaliseerde afvalwaterzuivering met sequentiële batch reactoren (SBR), gerealiseerd door gerichte ingrepen in de...

Lees meer

Elke stad of gemeente kan 30% water besparen. Vanuit die overtuiging organiseerden de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Kenniscentrum Water...

Lees meer

Welke soort en hoeveelheid kalk heb je nodig om het drogen, transporteren en hergebruiken van slib uit de afvalwaterbehandeling te optimaliseren? Die...

Lees meer
Sponsors

Tetra-project BIOSORB

Tetra-project BIOSORB

Het project beoogt om:
1. Restconcentraties van zware metalen in afvalwater verder te verlagen tot onder de norm
met ecologisch en economisch duurzame adsorbenten.
2. Organische probleemstromen (bv. mest) via pyrolyse om te zetten naar waardevolle
eindproducten waaronder biokool die kan gebruikt worden voor de verwijdering van
restmetalen uit het water.
3. De instroom van bestaande pyrolyse installaties uit te breiden naar meer heterogene
organische probleemstromen (bv. slib, mest) met garantie op kwaliteitsvolle
eindproducten.
 
Onderzoeksvragen:
· Wat is het effect van heterogene organische stromen (bv. slib, mest) op de kwaliteit van
biokool wat betreft metaalbindende capaciteit?
· Wat is de adsorptie efficientie van biokool in vergelijking met klassieke adsorbenten (actieve
kool, ionuitwisselingsharsen) om restmetalen te verwijderen uit waterige stromen?
· Is biokool een economisch interessant product? Hiervoor wordt een economische evaluatie
uitgevoerd en een vergelijking gemaakt met concurrerende technieken om organische
stromen te valoriseren (bv. biogas, energieproductie,…) en restmetalen te verwijderen (bv.
actieve kool, ion-exchange resins…).
 
Interessant project voor:
· Bedrijven met waterige metaalverontreinigende stromen die nood hebben aan een verbetering
van de huidige best beschikbare techniek om water te zuiveren van metalen.
Sector: recyclage bedrijven, afvalverwerkende bedrijven, metaalverwerkende bedrijven,…
· Bedrijven met organische reststromen (slib, mest,…) die momenteel niet of onvoldoende
gevaloriseerd worden
Sector: baggerbedrijven, landbouwsector, bodemwasinstallaties, voedingsindustrie,…
· Bedrijven die beschikken over pyrolyse installaties en hun verwerkingscapaciteit willen
verbreden.
· Bedrijven gespecialiseerd in producten voor metaalverwijdering uit afvalwater.
· Waterzuiveringsindustrie.
· Metaalrecyclerende bedrijven (herwinning van metalen uit biokool)
· Milieuadviesbureaus
 

1/ projectlooptijd: 1/10/2015 – 30/09/2017

2/ contactpersoon: kristel.sniegowski@kuleuven.be

Meer info: http://www.khlim.be/expertise/lab4u-bio-chemische-procestechnologie

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!