Nieuws

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Lees meer

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Lees meer

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Lees meer
Sponsors

Tetra-project BIOSORB

Tetra-project BIOSORB

Het project beoogt om:
1. Restconcentraties van zware metalen in afvalwater verder te verlagen tot onder de norm
met ecologisch en economisch duurzame adsorbenten.
2. Organische probleemstromen (bv. mest) via pyrolyse om te zetten naar waardevolle
eindproducten waaronder biokool die kan gebruikt worden voor de verwijdering van
restmetalen uit het water.
3. De instroom van bestaande pyrolyse installaties uit te breiden naar meer heterogene
organische probleemstromen (bv. slib, mest) met garantie op kwaliteitsvolle
eindproducten.
 
Onderzoeksvragen:
· Wat is het effect van heterogene organische stromen (bv. slib, mest) op de kwaliteit van
biokool wat betreft metaalbindende capaciteit?
· Wat is de adsorptie efficientie van biokool in vergelijking met klassieke adsorbenten (actieve
kool, ionuitwisselingsharsen) om restmetalen te verwijderen uit waterige stromen?
· Is biokool een economisch interessant product? Hiervoor wordt een economische evaluatie
uitgevoerd en een vergelijking gemaakt met concurrerende technieken om organische
stromen te valoriseren (bv. biogas, energieproductie,…) en restmetalen te verwijderen (bv.
actieve kool, ion-exchange resins…).
 
Interessant project voor:
· Bedrijven met waterige metaalverontreinigende stromen die nood hebben aan een verbetering
van de huidige best beschikbare techniek om water te zuiveren van metalen.
Sector: recyclage bedrijven, afvalverwerkende bedrijven, metaalverwerkende bedrijven,…
· Bedrijven met organische reststromen (slib, mest,…) die momenteel niet of onvoldoende
gevaloriseerd worden
Sector: baggerbedrijven, landbouwsector, bodemwasinstallaties, voedingsindustrie,…
· Bedrijven die beschikken over pyrolyse installaties en hun verwerkingscapaciteit willen
verbreden.
· Bedrijven gespecialiseerd in producten voor metaalverwijdering uit afvalwater.
· Waterzuiveringsindustrie.
· Metaalrecyclerende bedrijven (herwinning van metalen uit biokool)
· Milieuadviesbureaus
 

1/ projectlooptijd: 1/10/2015 – 30/09/2017

2/ contactpersoon: kristel.sniegowski@kuleuven.be

Meer info: http://www.khlim.be/expertise/lab4u-bio-chemische-procestechnologie

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!