Nieuws

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Lees meer

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Lees meer

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Lees meer
Sponsors

Tetra-project Recidigest

Tetra-project Recidigest

Bij anaerobe vergisting wordt slechts een deel van het beschikbare organisch materiaal omgezet naar biogas, waardoor het digestaat nog een aanzienlijke hoeveelheid potentieel afbreekbaar materiaal bevat. Door het toepassen van een desintegratietechniek (i.e. AOP, ultrasoon) op het digestaat en het vervolgens te recirculeren naar de vergister kan het totale afbraakpotentieel aanzienlijk verhoogd worden. Bovendien is een hoge concentratie aan ammoniak in de vergister problematisch voor de stabiliteit van het systeem en kan dit aanleiding geven tot inhibitie van de micro-organismen. De toegepaste desintegratietechnieken kunnen ook zorgen voor een oxidatie van ammoniak (NH3) naar stikstofcomponenten die minder of niet toxisch zijn en die tijdens de verdere vergisting ook verwijderd kunnen worden. Naast microbiële omzetting naar nitraat (i.e. anammox-proces), waarbij stikstof bij recirculatie naar de anaerobe vergisting kan worden geneutraliseerd tot N2, wordt tevens onderzocht worden in hoeverre ammoniakale stikstof kan teruggewonnen worden als waardevol mineraal. Hierbij zal gewerkt worden met LTL (liquid to liquid) overdracht systemen die op ruw geëxtraheerd digestaat of dunne fractie hiervan na scheiding worden uitgevoerd. Hierbij wordt een recirculatie van stikstof verarmd digestaat naar de reactor beoogd om op die wijze de ammoniakinhibitie te verlagen en biogasomzetting te verbeteren.

Vlakwa volgt dit project op als waarnemer in de gebruikerscommissie.

Uitgevoerd in Vlaanderen door:

  • KULeuven – Technologiecampus De Nayer
  • KULeuven – Technologiecampus Oostende
  • Universiteit Gent

Looptijd: 1/10/2015 - 30/09/2017

Meer info: Lise Appels (lise.appels@cit.kuleuven.be)

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!