Nieuws

De vertaling van een innovatief idee tot een vermarktbaar product is een hobbelig parcours met veel hindernissen. Daarbij komt nog eens de eis tot...

Lees meer

De EPB-score van een huis, dat een beeld geeft van de energieprestatie en het binnenklimaat, is inmiddels goed ingeburgerd. Naar analogie wil het...

Lees meer

Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen. Dat geldt ook voor de Heulebeek, een zijrivier van de Leie, die...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Afvalwaterstromen optimaal benutten voor hergebruik van water, nutriënten en energie

Er is vandaag heel wat innovatieve technologie beschikbaar om afvalwaterstromen te sluiten en waardevolle grondstoffen (energie, water en nutriënten) efficiënt te gaan hergebruiken. Toch vindt deze technologie slechts aarzelend en langzaam zijn weg naar de praktijk. Om die opportuniteiten beter bekend te maken en een breder gebruik te stimuleren zet het Interreg 2-Zeeën-project NEREUS demonstratiesites op in vier landen. Een eerste demonstratiesite opende eind juni in Rotterdam. Eind mei werd reeds een Inspiratiedag over dit thema georganiseerd in Saint-Omer (Frankrijk).

Nutriëntenterugwinning en hergebruik voor irrigatie

De net geopende demonstratiesite van projectpartner Evides ligt in het Merwe-Vierhavengebied van Rotterdam en is in handen van Evides Industriewater. Daar wordt in een testopstelling gewerkt aan de terugwinning van water, nutriënten en energie uit afvalwater. Het afvalwater wordt  in diverse stappen opgewerkt tot irrigatiewater voor de lokale stadsboerderij ‘Uit je Eigen Stad’. 

Cellulose

Tegelijkertijd worden er nutriënten teruggewonnen. Zo wint men cellulose uit het wc-papier dat in het afvalwater zit. De cellulose kan gemengd met andere grondstoffen hergebruikt worden voor kleding of sterker asfalt. Na elektrocoagulatie kan uit het bezonken slib organisch materiaal omgezet worden tot gas en olie. Ook fosfor kan uit het afvalwater gehaald worden en zal lokaal gebruikt worden als meststof. 

Tot slot wordt het concentraat van de omgekeerde osmose gemengd met urine uit een waterloos urinoir in het restaurant van de Uit je Eigen Stad voor gebruik in een algencultuur (eventueel te gebruiken als basis voor gezichtsverzorging).

De opening van de demonstratiesite werd feestelijk ingezet in de aanwezigheid van Annette Ottolini, algemeen directeur van Evides en de Nederlandse kunstenaar en uitvinder Daan Roosegaarde.

Voor meer informatie over deze demonstratiesite, klik hier. In een latere fase opent het Nereus project ook nog demonstratiesites in Gent, Antwerpen, de regio van het Franse Saint-Omer en Peel (Zuid-Engeland).

Inspiratiedag over waterhergebruik, nutrienten- en energieterugwinning

 

 

Op 31 mei organiseerde het Nereus projectconsortium al een inspiratiedag in Saint-Omer. Het project werd uitgebreid voorgesteld, net als alle demonstratiecases. Tevens werd het net afgeronde Europese Horizon 2020 project Powerstep voorgesteld (energiepositieve waterzuivering).

In de namiddag vonden er werksessies plaats met de deelnemers aan de conferentie rond waterhergebruik, nutriëntenhergebruik en energieterugwinning. De presentaties van de inspiratiedag zijn samen met de ter plaatste ontworpen animaties en een fotodagboek hier terug te vinden 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!