Nieuws

SBR 2.0, dat staat voor een geoptimaliseerde afvalwaterzuivering met sequentiële batch reactoren (SBR), gerealiseerd door gerichte ingrepen in de...

Lees meer

Elke stad of gemeente kan 30% water besparen. Vanuit die overtuiging organiseerden de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Kenniscentrum Water...

Lees meer

Welke soort en hoeveelheid kalk heb je nodig om het drogen, transporteren en hergebruiken van slib uit de afvalwaterbehandeling te optimaliseren? Die...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

AquaFlanders, B-IWA, TNAV, VLARIO en Vlakwa lanceren memorandum ‘Naar een robuust watersysteem Visie 2050’

De vijf organisaties roepen in een nieuw memorandum burgers, projectontwikkelaars, organisaties, natuurverenigingen, scheepvaart, landbouw en ondernemingen op tot concrete initiatieven om versneld de omslag te maken naar een (klimaat)robuust en duurzaam watersysteem. De brede maatschappelijke aandacht rond de droogteproblemen bieden hiervoor unieke kansen. Lees welke voorstellen er ideeën er staan in het memorandum.

De huidige droogte heeft bij heel wat watergebruikers al het nodige leed en zorgen veroorzaakt. We worden deze zomer zeer duidelijk geconfronteerd met de beperkingen van ons huidig watersysteem. Beperkingen die de experts al langer kennen, maar niet de diverse gebruikers van het water. Zij merken nu dat waterschaarste, maar ook wateroverlast en een gebrek aan waterkwaliteit een reële bedreiging is voor onze welvaart en onze levenskwaliteit. 

Een hele reeks problemen in verband met onze watervoorziening en ons watersysteem haalden de voorbije maanden de media.

Enkele voorbeelden:

Solidariteit en creativiteit

Tegelijk zorgt de behoefte aan water voor solidariteit onder de bevolking en ontdekt men heel wat creatieve oplossingen die het potentieel van waterhergebruik aantonen. Ook hier berichtte de media uitvoerig over:

-        Hergebruik van zwembadwater – klik hier

-        Gebruik van water uit private waterplassen – klik hier

-        Gezuiverd afvalwater Aquafin ter beschikking gesteld – klik hier

 -        Gebruik grondwater bouwwerf – klik hier

-        Afvalwater bedrijven ter beschikking gesteld voor landbouwers en groendiensten

o   Tiense Suikerraffinaderij: Klik hier

o   AB INBev: Klik hier

o   Olympia zuivelbedrijf– Klik hier

De zomer van 2018 als nieuwe start

De huidige droogte leert ons dus dat de bevolking creatief is en graag mee bijdraagt aan oplossingen.  Daarom moet de overheid deze spontane initiatieven honoreren, waarderen, aanmoedigen (eventueel met fiscale stimuli) maar ook gepast begeleiden.

Laten we deze historische zomer daarom aangrijpen om Vlaanderen versneld de omslag te laten maken naar een robuust watersysteem dat in staat is om klimaatschokken op te vangen en tegelijk alle functies van water met elkaar te verbinden. De sleutel is in handen van de Vlaamse overheid, van alle betrokken organisaties en federaties in de brede Vlaamse watersector en natuurlijk van onze bevolking!

Om dit te kunnen realiseren vragen AquaFlanders, B-IWA, TNAV, VLARIO en het Vlaams Kennniscentrum Water  aan de Vlaamse overheid passende ondersteuning te geven bij het uitwerken en realiseren van nieuwe intiatieven. Hiervoor werd een memorandum opgesteld dat u hier kan  lezen.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!