Nieuws

SBR 2.0, dat staat voor een geoptimaliseerde afvalwaterzuivering met sequentiële batch reactoren (SBR), gerealiseerd door gerichte ingrepen in de...

Lees meer

Elke stad of gemeente kan 30% water besparen. Vanuit die overtuiging organiseerden de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Kenniscentrum Water...

Lees meer

Welke soort en hoeveelheid kalk heb je nodig om het drogen, transporteren en hergebruiken van slib uit de afvalwaterbehandeling te optimaliseren? Die...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Beleidsconferentie geeft aanbevelingen voor een efficiënte aanpak van uitdadingen rond drinkwaterbeleid

Op 7 december vond in Brussel een beleidsconferentie plaats over de rol van het Europees beleid in de aanpak van de uitdagingen in de drinkwaterproductie. De conferentie werd georganiseerd door WaterProtect en Fairway, twee Horizon 2020 projecten die inzetten op een betere bescherming van drinkwaterbronnen tegen vervuiling door nutriënten en pesticiden in kwetsbare gebieden. De aanpak van de projecten draait rond de implementatie van goede landbouwpraktijken, een betere water governance, een multi-actor benadering en tegelijk participatieve monitoring van de drinkwaterbronnen.

 

De Europese dialoog over een duurzame landbouwsector wordt momenteel gekenmerkt door discussies over het nieuwe meerjarige financieringskader van de EU en impliciet ook door discussies over de rol, de reikwijdte en de focus van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB of CAP). Tegelijkertijd worden er besprekingen gevoerd over de herziening van verschillende watergerelateerde beleidsinstrumenten en de goedkeuring van nieuwe kaders, zoals het gebruik van behandeld water in de landbouw.

Horizon 2020

Het Horizon 2020 project WaterProtect evalueerde en analyseerde reeds de diverse governancemodellen voor waterbeheer en landbouwactiviteiten in  case studies (‘Action labs’) in 7 lidstaten. Tevens bestudeerde men het beleids- en wetgevingskader in de verschillende landen om te kijken hoe men het waterbeleid kon verbinden met het landbouwbeleid.

Om de bevindingen te delen met Europese stakeholders werd deze beleidsconferentie georganiseerd in de gebouwen van de permanente vertegenwoordiging van Slovenië bij de EU.

Stakeholders uit alle domeinen

52 deelnemers uit alle relevanten domeinen waren aanwezig:  vertegenwoordigers van de landbouwsector (COPA-COGECA), de landbouwindustrie (ECPA, Fertilizers Europe), de waterindustrie (EurEau, EFBW), de onderzoeksgemeenschap, Europese beleidsmakers (DG AGRI, DG ENVI, DG Onderzoek, Ministerie van Landbouw Slovenië) en andere belanghebbende partijen.

Aanbevelingen

Een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen na afloop van de conferentie:

• Belanghebbenden in zowel de water- als de landbouwsector zijn enthousiast en bereid om mee oplossingen te ontwikkelen voor een beter waterbeheer

• ‘Bottom-up’ initiatieven aangedreven door de producenten van meststoffen en pesticiden stimuleren reeds het aanwenden van goede landbouwpraktijken, maar de oproep weerklonk om toch meer training voor landbouwers  te voorzien om zo een betere implementatie te verkrijgen.

• ‘Smart Farming’ is een gebied waar verdere oplossingen rond ontwikkeld moeten worden en die kunnen bijdragen aan oplossingen voor de problematiek.

• De nieuwe implementatiemechanismen van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (CAP) via de nationale strategische plannen is een goede gelegenheid om op maat gemaakte oplossingen voor de waterbeheeruitdagingen op zowel nationaal, regionaal en lokaal niveau in te voeren.

• Het is belangrijk voor de landbouwersgemeenschap dat de monitoring van de status van de watervoorraden ook de vooruitgang erkent die landbouwers boeken om hen zo te stimuleren verdere maatregelen te nemen.

• Stakeholders uit de waterindustrie pleiten voor een langetermijnaanpak voor het beheer van de watervoorraden, aangezien de gevolgen van de verontreiniging tientallen jaren merkbaar blijven.

• Goede voorbeelden van samenwerking tussen landbouwers en waterindustrie bestaan al in heel Europa, hun resultaten moeten zo goed mogelijk worden bekendgemaakt.

• Het Europees beleid evolueert om beter om te gaan met nieuwe realiteiten en dient ook in te spelen op de interacties tussen drinkwaterproductie en landbouw. Dat biedt nieuwe kansen en instrumenten voor een actieve aanpak.

 

Meer info: www.water-protect.eu

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!