Nieuws

Binnenkort opent de LIFE call 2020 waarin diverse projecttypes rond milieu kunnen worden gefinancierd. Dit biedt ook opportuniteiten voor de Vlaamse...

Lees meer

Ben je als voedingsbedrijf gelegen in ruraal gebied? Werd je reeds benaderd door landbouwers? Dan is er ongetwijfeld interesse in jouw gezuiverd...

Lees meer

Corona of geen corona…. Middenin deze wereldcrisis mogen we landen die weinig armslag hebben en een beroep doen op onze hulp, niet vergeten. Daarom...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Bepaal uw bedrijfsrisico bij waterschaarste en onderneem actie!

De EPB-score van een huis, dat een beeld geeft van de energieprestatie en het binnenklimaat, is inmiddels goed ingeburgerd. Naar analogie wil het recent opgestarte Smart Water Use-project* een waterbarometertool ontwikkelen. Deze tool zal onder andere rekening houden met het watergebruik en waterverbruik binnen uw bedrijf en de ligging ervan ten opzichte van (kwetsbare) waterbronnen. Finaal zal de tool een score opleveren die een maat is voor het risico dat uw bedrijf loopt bij waterschaarste.

Bent u van mening dat uw risico te hoog is en dat er maatregelen moeten worden genomen?
De tool helpt bedrijven om een passend actieplan uit te stippelen richting duurzaam waterverbruik en zal helpen om watergerelateerde risico’s te beperken. Hierbij wordt ingezet op alternatieve waterbronnen, monitoring en digitalisering. Ook de geldende wetgeving zal onder de loep worden genomen en indien nodig aan de kaak worden gesteld.

Volgende activiteiten staan op de planning van het Smart Water Use-project:

  • Collectieve kennistransfer, sensibilisatie en netwerking rond waterrisico’s beheersen;
  • Wateraudits bij bedrijven om inzicht te verwerven in de sectorgebonden waterrisico’s;
  • Ontwikkeling van een online smart-water tool: een waterbarometertool die in kaart brengt hoe waterbewust een bedrijf is, hoe het omgaat met waterrisico’s en hoe goed het gewapend is tegen droogterisico’s nu en in de toekomst. De waterbarometertool voorziet een aantal scenario’s voor alternatief watergebruik en een voorstel voor mogelijke droogtemaatregelen;
  • Techno-economische haalbaarheid van alternatieve waterbronnen, waarbij minder geschikte waterbronnen opgewaardeerd kunnen worden;
  • Demonstratieworkshops via pilootinstallaties die aantonen hoe men waterrisico’s kan aanpakken via monitoring en digitalisering van data;
  • Wetgeving en regelgeving in het kader van waterrisico’s beheersen.

Wenst u meer te vernemen over het Smart Water Use project? Wenst u te participeren?

Kom naar het kick-off-event op 3 april 2020 (10-14u) en zet in op slim waterbeheer!
Alle info over het programma en de inschrijvingsmodaliteiten.

Wat is Smart Water Use?

*Smart Water Use is een collectief interclusterproject rond het in kaart brengen en verlagen van de waterrisico’s binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. Het project wordt uitgevoerd door Flanders’ FOOD, De Blauwe Cluster, Watercircle.be, VITO, Vlakwa, Centexbel, Fevia en Universiteit Gent.


Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!