Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Blue2 Study bestudeert economische waarde van water en nieuwe beleidsevaluatiesoftware

De Europese Commissie heeft recentelijk de Blue2 study gelanceerd. Het initiatief komt er omdat Europa ervan overtuigd is dat er nog veel te ontdekken valt over de economische waarde van water. Ook wil men een beter inzicht over de impact van de Europese Kaderrichtlijn Water die sinds begin deze eeuw van kracht is. Dit initiatief sluit aan bij een studie van Vlakwa van een paar jaar geleden die in de komende tijd hernomen wordt.

Met de Blue2Study wil de Europese Commissie inzichten krijgen in de diverse socio-economische effecten van beleidsopties op water en het mariene milieu.

De studie bestaat uit twee delen. In het eerste deel wil men de economische waarde van het waterbeleid bepalen en de kostprijs van het ontbreken van beleid. Het tweede deel van de studie ondersteunt de bredere inspanning die Europa momenteel doet om een geïntegreerd evaluatiemodel van beleidsvoering rond water en marinemilieu te ontwikkelen.  Dit alles moet leiden tot betere beleidskeuzen en beslissingsvorming. U leest er meer over via deze link: http://ec.europa.eu/environment/blue2_en.htm

Het initiatief van de Europese Commissie sluit ons inziens sterk aan bij de studie die Vlakwa een paar jaar geleden publiceerde rond het socio-economisch belang van water in Vlaanderen en waar recentelijk nog naar werd gerefereerd in een artikel van de krant De Tijd. Momenteel bekijken we bij Vlakwa hoe we die studie kunnen actualiseren en welke partners we daarbij kunnen betrekken. interesse om hieraan mee te werken neem contact met Vlakwa! Voor meer info hieromtrent kan u terecht bij Dirk Halet.

Deze studie is trouwens niet onopgemerkt gebleven bij de Europese Commissie gezien Vlakwa één van de 18 experten is die gevraagd werd te assisteren bij de uitwerking van de Blue2 Study.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!