Nieuws

Tijdens het India EU-water forum, dat gisteren plaats vond in de Indiase hoofdstad New Delhi, is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor...

Lees meer

Als minstens drie bedrijven de handen in mekaar slaan om zich beter te wapenen tegen droogte, kunnen ze daarvoor bij de Vlaamse Milieumaatschappij...

Lees meer

Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstig integraal waterbeleid vaststellen in een derde...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Blue2 Study bestudeert economische waarde van water en nieuwe beleidsevaluatiesoftware

De Europese Commissie heeft recentelijk de Blue2 study gelanceerd. Het initiatief komt er omdat Europa ervan overtuigd is dat er nog veel te ontdekken valt over de economische waarde van water. Ook wil men een beter inzicht over de impact van de Europese Kaderrichtlijn Water die sinds begin deze eeuw van kracht is. Dit initiatief sluit aan bij een studie van Vlakwa van een paar jaar geleden die in de komende tijd hernomen wordt.

Met de Blue2Study wil de Europese Commissie inzichten krijgen in de diverse socio-economische effecten van beleidsopties op water en het mariene milieu.

De studie bestaat uit twee delen. In het eerste deel wil men de economische waarde van het waterbeleid bepalen en de kostprijs van het ontbreken van beleid. Het tweede deel van de studie ondersteunt de bredere inspanning die Europa momenteel doet om een geïntegreerd evaluatiemodel van beleidsvoering rond water en marinemilieu te ontwikkelen.  Dit alles moet leiden tot betere beleidskeuzen en beslissingsvorming. U leest er meer over via deze link: http://ec.europa.eu/environment/blue2_en.htm

Het initiatief van de Europese Commissie sluit ons inziens sterk aan bij de studie die Vlakwa een paar jaar geleden publiceerde rond het socio-economisch belang van water in Vlaanderen en waar recentelijk nog naar werd gerefereerd in een artikel van de krant De Tijd. Momenteel bekijken we bij Vlakwa hoe we die studie kunnen actualiseren en welke partners we daarbij kunnen betrekken. interesse om hieraan mee te werken neem contact met Vlakwa! Voor meer info hieromtrent kan u terecht bij Dirk Halet.

Deze studie is trouwens niet onopgemerkt gebleven bij de Europese Commissie gezien Vlakwa één van de 18 experten is die gevraagd werd te assisteren bij de uitwerking van de Blue2 Study.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!