Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Brainstorm levert 25 projectideeën op voor een Robuust Watersysteem in Vlaanderen

Afgelopen voorjaar organiseerde Vlakwa een high level brainstormsessie met verschillende actoren uit het waterlandschap. De centrale vraag in deze sessie was “Welke nieuwe (digitale) oplossingen voor de huidige noden op het gebied van waterbeheer en -gebruik kunnen een economische meerwaarde bieden?”

De brainstormsessie resulteerde in 25 ideeën (klik hier voor de resultaten + aanwezigheidslijst). Vervolgens werd aan de leden van Vlakwa en de deelnemers aan de brainstormsessie gevraagd om bijkomende bemerkingen te formuleren op deze voorstellen en aan te geven hoe waardevol dit idee is voor hun  organisatie (de resultaten van deze feedback kan u hier vinden).

Indien u bepaalde ideeën in de praktijk wil uitwerken (of hier reeds mee aan de slag bent), aarzel dan niet en neem contact met Vlakwa . Vlakwa onderzoekt dan of er voldoende draagvlak is voor het idee en kijkt tegelijk welke partners en financieringskaders tot de realisatie van het idee kunnen leiden. Het gaat dan onder meer over het Vlaamse programma Water-Land-Schap, het Europese Horizon 2020 programma.

We zullen u in de komende tijd op de hoogte houden van de initiatieven die genomen worden in dit kader.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!