Nieuws

SBR 2.0, dat staat voor een geoptimaliseerde afvalwaterzuivering met sequentiële batch reactoren (SBR), gerealiseerd door gerichte ingrepen in de...

Lees meer

Elke stad of gemeente kan 30% water besparen. Vanuit die overtuiging organiseerden de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Kenniscentrum Water...

Lees meer

Welke soort en hoeveelheid kalk heb je nodig om het drogen, transporteren en hergebruiken van slib uit de afvalwaterbehandeling te optimaliseren? Die...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Burgers vragen wetenschap om te werken rond water

Van 16 april tot 6 juni 2018 liep de campagne van ‘Vraag voor de Wetenschap’. Hierbij werd aan de Vlaamse bevolking gevraagd om aan te geven rond welke vragen de wetenschappers zich moeten buigen. Uiteindelijk werden meer dan tienduizend vragen ontvangen waaronder meer dan 400 direct gelinkt aan water. De ontvangen vragen dienen als insteek om de Vlaamse Wetenschapsagenda op te stellen.

De vragen rond water hebben betrekking op het tegengaan van wateroverlast, het ontzilten van zeewater, aanpakken van watertekorten, decentrale waterproductie -zuivering, de plastiekverontreiniging, het aanbieden van ontkalkt water door de drinkwatermaatschappijen, etc. Daarnaast zijn er ook vragen die op het snijvlak liggen met andere domeinen.

Een overzicht:

 

Energie

- Wat is de link tussen windmolens en het ontstaan van wolkbreuken?

- Is het mogelijk om de opwaartse kracht die een luchtbel in water genereert te gebruiken om elektriciteit te maken?

- Waarom zie je geen moderne watermolens (in tegenstelling tot windmolens)?

- Hoe kunnen we hernieuwbare energie het beste opslaan (waterstof, waterbekkens)?

- Kunnen we de lichaamswarmte die we 's nachts produceren in bed omzetten naar energie voor warm douchewater 's ochtends?

- Waarom zijn getijdencentrales geen interessante energiecentrales?

-

Mobiliteit

- Kunnen de kunstmatig aangelegde waterwegen het mobiliteitsprobleem oplossen?

- De waterbus in Antwerpen: waarom heeft dit zolang geduurd voor dit geïmplementeerd werd?

- Kunnen/worden de macrodeeltjes rubber afkomstig van voertuigbanden gefilterd worden uit het rioolwater vooraleer dit geloosd word in het oppervlaktewater?

-

Consumptie

- Hoe kunnen we kleren maken op een meer verantwoorde manier, bijvoorbeeld door minder water te gebruiken?

- Hoe kan je watergebruik zoveel mogelijk circulair maken in je eigen huis?

- Welke methode om water te koken geeft je de kleinste ecologische voetafdruk?

-

Voedselproductie

- Hoe gaan we eten oogsten wanneer een groot deel van de aarde onder water staat?

- Zullen we ooit zeewater kunnen gebruiken voor onze voeding?

- Hoe zit het met de toekomst van in labo's gekweekt vlees? Wat zijn de eventuele besparingen (water/land/energie/...) die dit met zich meebrengt?

- Waarom doen we niet aan verticale landbouw en verticale bossen?

-

Veiligheid

- Hoe reageren we best op migratiestromen die ontstaan door watertekort?

-

Alle ingezonden vragen kan je vinden op www.vraagvoordewetenschap.be.  

Wordt vervolgd

Panels van experten gaan in juni en juli met de vragen aan de slag om ze te analyseren en clusteren. In het najaar zullen burgers, wetenschappers en vertegenwoordigers van organisaties zich verder buigen over de vragen, tijdens interactieve sessies verspreid over Vlaanderen. 

Het hele proces zal uitmonden in een Vlaamse Wetenschapsagenda, die wetenschappers wil inspireren om beter in te spelen op datgene wat leeft bij de bevolking. Die agenda wordt op 14 december 2018 overhandigd aan minister Muyters, tijdens het wetenschapsfeest Kennismakers in de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!