Nieuws

Consortia van bedrijven die op een duurzame manier (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen, kunnen opnieuw een aanvraag voor subsidie...

Lees meer

Bij hevige regen spoelen nutriënten zoals stikstof (N) en fosfor (P) van de akkers naar de waterlopen. Ze komen in de waterloop terecht door...

Lees meer

Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van droogte. Om deze uitdaging structureel aan te pakken, heeft de...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Buurtbedrijven helpen wasserij aan regenwater…

Om Vlaanderen beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering en de daarbij horende droogte, heeft Vlaams minister Zuhal Demir vier miljoen euro vastgelegd ter ondersteuning van acht projecten van de ‘proeftuinen Droogte’. Een van de projecten is in samenwerking met wasserij Excelsior (Celco nv) in Ninove, drie buurtbedrijven en de Vlaamse Waterweg.

Een aantal bedrijven dat in het industrieterrein (Mallaardstraat) met de nabijheid van de Dender in overstromingsgevoelig gebied liggen en een van die bedrijven  – wasserij Excelsior – dat afhankelijk is van water om haar activiteiten uit te oefenen hebben besloten om de krachten te bundelen. Om zich te wapenen tegen die overstromingsgevoeligheid en tegelijkertijd Excelsior minder afhankelijk te maken van leidingwater, hebben de vier bedrijven samen met de Vlaamse Waterweg (die zich op hetzelfde industrieterrein bevindt) besloten om door samenwerking tot een win-win-oplossing te komen.

De betrokken bedrijven hebben geen nood aan water voor hun productieproces, maar riskeren wel wateroverlast bij hevige regen. Zij hebben bovendien allemaal grote daken die bij regen ook heel wat water capteren. Tot nog toe werd het overtollige regenwater gewoon in de Dender geloosd. Daarom hebben de vier bedrijven besloten  om het water dat op hun daken terechtkomt op te vangen, lokaal op te slaan en vrij te geven voor een behandeling waardoor het door Excelsior als waswater kan ingezet worden. Hun daken zijn samen goed voor ongeveer 11.000 m3 regenwater per jaar. Wasserij Excelsior zal daarvan 80m3 per week gebruiken als waswater.
Dit project zal ook nagaan of het mogelijk is om nog overtollig regenwater vertraagd en gecontroleerd in de bodem te laten sijpelen bij natte periodes. Bovendien zal overtollig water door de stad Ninove ingezet worden voor het begieten van de stadsplanten en voor de kolkenzuiger die gebruikt wordt voor het schoonmaken van de rioolputten.

Een van de beleidsprioriteiten van de huidige Vlaamse Regering is het stimuleren van grootschalige opvang en actief gebruik van regenwater op bedrijventerreinen en woonkernen. Projecten zoals ‘proeftuinen Droogte’ leren ons veel over de manier waarop de dergelijke initiatieven breed kunnen uitrollen.

De bedrijven die bij deze proeftuin betrokken zijn:

  • Anca – algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
  • Excelsior - wasserij
  • Vlaamse Waterweg
  • Remitrans - transportbedrijf
  • Euro-mousse – vervaardiging van matrassen
  • Vlakwa zorgt dan weer voor ondersteuning naar kennisverspreiding, maar ook naar actieve begeleiding mbt de projectaanpak.

Meer informatie over Celco nv en de visie op watergebruik 

Celco nv (Excelsior) is een familiebedrijf dat reeds 80 jaar actief is in de wasserijsector. Eind 2018 werd voor de herlokalisatie van het bedrijf een nieuw pand gekocht in de vermelde industriezone. Door deze herlokalisatie ontstaat de opportuniteit om de wasserij optimaal in te richten, o.a. ten aanzien van het inzetten van duurzame waterbronnen, optimaal waterverbruik en eventueel water(her)gebruik. Water van een goede kwaliteit is een basisgrondstof voor de wasserij. Het aanleggen van boorputten met water van hoge kwaliteit (na navraag bij > 14 m diepte) wordt sterk afgeremd. Verder is het gebruik van leidingwater niet enkel zeer duur,  maar ook maatschappelijk moeilijk of zelfs niet meer te verantwoorden. Het water uit de Dender varieert sterk (seizoen, regenval, etc.). Vandaar was de keuze om op hemelwater in te zetten gezien de overstromingsgevoeligheid van het gebied voor Celco nv vanzelfsprekend.

Voor meer informatie: Veerle Depuydt

Bron
Figuur 2: Industriecentrum centrum Ninove -  overstromingsgevoeligheid (bron: waterinfo.be )
Figuur 3: Weergave ligging betrokken bedrijven – projectgebied

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!