Nieuws

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer

Op 25 en 26 april vond het Interreg 2 Seas Midterm Review Event plaats in Gent. Daarbij stonden alle projecten van het huidige programma in de kijker...

Lees meer

Allgro huldigde begin mei zijn nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in. Wat begin 2015 begon als een Vlakwa/LED H2O vraag is ondertussen geëvolueerd...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Commissie Leefmilieu debateert over aanpak vervuilde waterbodems in Vlaanderen

In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werd in maart 2017 een studie opgeleverd over de aanwezigheid van schadelijke stoffen in rivieren en kanalen. Deze studie was de aanleiding voor een discussie binnen de commissie leefmilieu over de verwijdering van vervuild slib, de prioritering van te behandelen waterbodems en de zoektocht naar alternatieve methodes om de kosten te drukken.

In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werden metingen gedaan naar de aanwezigheid van schadelijke stoffen – onder meer kwik, dioxines, pesticiden en vlamvertragende stoffen – in baars en paling in elf rivieren en kanalen in Vlaanderen. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in samenwerking met de Universiteit Antwerpen (klik hier voor het rapport).

Een algemene conclusie is dat de kwikvervuiling overal groot is; vooral in de Demer, de Dijle en de Dender is deze vervuiling problematisch. Voor fluorhoudende stoffen is het kanaal Gent-Terneuzen er dan weer het slechtst aan toe. De Bovenschelde ten slotte, kent een hoge vervuiling door vlamvertragers.

Het uitbaggeren en verwijderen van vervuild slib uit onze waterlopen is een mogelijkheid, maar ook een heel dure oplossing om het leefmilieu te herstellen.

Dit thema werd behandeld in de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement.

Er werd gedebatteerd over volgende thema’s:

• Het verwijderen van vervuild slib en de kostprijs van deze projecten. Zo werd de voorbije tien jaar gemiddeld 140.000 kubieke meter slib per jaar verwijderd uit de onbevaarbare waterlopen. De gemiddelde kostprijs bedraagt 30 euro per kubieke meter slib. Bij een sterke verontreiniging loopt de kostprijs veelal op tot hoger dan 50 euro per kubieke meter.

• De prioritering van de te ruimen waterbodems

• Alternatieve methodes om de waterbodems te saneren en op deze manier de kosten te drukken

Indien u expertise in huis hebt of onderzoek uitvoert rond alternatieve saneringsmethoden van waterbodems dan vernemen we dit graag. Vlakwa brengt de aanwezige expertise in kaart en dit in het kader van eventuele  toekomstige (demonstratie)projecten rond dit thema.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!