Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Europees Project pakt vervuiling van waterbodems aan door diclofenac, triclosan en ethynylestradiol

Chemische componenten die nog niet erkend zijn als prioritaire stoffen baren onderzoekers zorgen. Deze zogenaamde Watch List Chemicals (WLC), waaronder diclofenac (ontstekingsremmer en pijnstiller), triclosan (bestanddeel in tandpasta) en ethynylestradiol (anticonceptiepil) kunnen de waterbodems vervuilen. Daarom plant het Interreg North Sea Region project Sullied Sediments een karakterisatie van de waterbodems om hun aanwezigheid te onderzoeken.

 

Een goede karakterisatie van de waterbodems kan de onzekerheid omtrent de contaminatie van waterbodems wegnemen. Dit moet er toe leiden dat de economische kost voor de afzet van gebaggerd materiaal met 10% wordt gereduceerd. Concreet zal het Europese Interreg project Sullied Sediments de waterbodems van de rivieren Elbe (Duitsland), Humber (VK) en Schelde onderzoeken.

Nieuwe zuiveringstechnologie voor huishoudelijk afvalwater

Het project zal ook een nieuwe zuiveringstechnologie uittesten op huishoudelijk afvalwater. Zo wil men voorkomen dat de WLC’s in de waterbodem terecht komen. Deze technologie maakt gebruik van gemodificeerde pollen van planten (zie foto). Na extractie en droging verkrijgt men een poeder dat uit honinggraatachtige structuren  bestaat en waaraan zich chemische stoffen kunnen binden. Men hoopt met deze pollen de concentratie aan WLC in het effluent met 25% te verminderen.

 

Voorkomen van vervuiling
Tot slot wil het project ook inzetten op ‘aanpak aan de bron’. De aanwezigheid van WLC in huishoudelijk afvalwater, en eventueel in waterbodems, kan immers worden verhinderd als burgers de producten minder gaan gebruiken of de overgebleven medicijnen  terugbrengen naar de apotheek..

Sensibilisering
Om de bevolking te sensibiliseren zal men een team vrijwilligers inzetten om de waterkwaliteit te meten in verschillende rivieren. Hiertoe zullen dipsticks worden ontwikkeld die na 3 minuten een resultaat opleveren (zie foto).

Het gaat om dipsticks in vloeipapier dat van kleur verandert indien een bepaalde component in het water aanwezig is. De vrijwilligers zullen vervolgens via een smartphone app de kleurintensiteit kunnen interpreteren. De projectpartners van Sullied Sediments hebben beslist om dit eerst te ontwikkelen voor  fosfor (P), omdat dit een ‘gemakkelijke’ component is. Als dit werkt, ontwikkelt men vervolgens dipsticks voor bepaalde andere WLC’s. De informatie over de waterkwaliteit met een gedragsverandering bij de bevolking teweegbrengen. De doelstelling is om de vervuiling met WLC’s met 20% te reduceren via gedragsverandering bij de bevolking.

NuReDRain

Het Sullied Sediments project zal samenwerken met het Europese Interreg project Nuredrain. Dit laatste project focust op het uittesten van technologie voor P verwijdering uit landbouwkundige waterstromen. Concreet zullen de pollen, ontwikkeld binnen Sullied Sediments, worden uitgetest als filtermateriaal om P te adsorberen en zullen de P dipsticks worden gevalideerd tijdens de Nuredrain veldproeven door de waarnemeningen te vergelijken met de analytische gemeten P concentraties van de waterstalen.

Voor meer info neem contact met Charlotte Boeckaert.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!