Nieuws

Tijdens het India EU-water forum, dat gisteren plaats vond in de Indiase hoofdstad New Delhi, is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor...

Lees meer

Als minstens drie bedrijven de handen in mekaar slaan om zich beter te wapenen tegen droogte, kunnen ze daarvoor bij de Vlaamse Milieumaatschappij...

Lees meer

Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstig integraal waterbeleid vaststellen in een derde...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn: ook van belang voor industrie

De Europese Commissie werkt al enige tijd aan een herziening van de Europese drinkwaterrichtijn (98/83/EC). Een van de werkpunten voor de nieuwe Europese richtlijn is een update van de parameters voor de controle van de drinkwaterkwaliteit. Dat is van groot belang voor tal van sectoren in de Europese economie waar het gebruikte water aan de drinkwaternorm moet voldoen: chemie en petrochemie, cokes, voeding, landbouw...

 

In het evaluatierapport van de Europese Commissie wordt voorgesteld om het drinkwater te testen op de aanwezigheid van een aantal nieuwe parameters.  Dat is het gevolg van het gebruik van nieuwe materialen in het distributienetwerk, de nieuwe behandelingsmethoden en de mogelijke aanwezigheid van nieuwe verontreinigingen. Ook wenst men te evalueren of de biologische indicatoren E. Coli en Enterococci nog relevant zijn, maar bekijkt men ook om een aantal parameters te schrappen.  Hier gaat het dan bijvoorbeeld over 1,2- dichloorethaan of cyanide.

Daarnaast stelt het rapport voor om de  kwaliteitscontrole voor drinkwater meer risicogebaseerd te laten gebeuren. Zo hoopt men de beschikbare tijd en middelen beter af te stemmen op de reële risico’s.

Een ander aandachtspunt dat men aankaart zijn de verschillende testmethoden die worden gehanteerd binnen de EU-lidstaten om bepaalde materialen al dan niet toe te laten in het drinkwaternetwerk. Het gebrek aan harmonisatie op dat vlak wordt door bepaalde stakeholders aangeklaagd. Dat zorgt voor extra administratieve lasten en kosten en wordt  als marktverstorend beschouwd.

Tot slot wil men de waterverbruikers in Europa ook een betere toegang tot de recentste informatie over hun drinkwaterkwaliteit bieden.

De herziening is gepland voor later dit jaar en moet dan nog omgezet worden in wetgeving door de EU-lidstaten.

Voor meer info hieromtrent, raadpleeg het Europese Staff Working Document.

Hebt u suggesties omtrent beleidsaspecten, neem contact met Dirk Halet.

Voor suggesties omtrent technische oplossingen, neem contact met Veerle Depuydt.

 

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!