Nieuws

SBR 2.0, dat staat voor een geoptimaliseerde afvalwaterzuivering met sequentiële batch reactoren (SBR), gerealiseerd door gerichte ingrepen in de...

Lees meer

Elke stad of gemeente kan 30% water besparen. Vanuit die overtuiging organiseerden de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Kenniscentrum Water...

Lees meer

Welke soort en hoeveelheid kalk heb je nodig om het drogen, transporteren en hergebruiken van slib uit de afvalwaterbehandeling te optimaliseren? Die...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Europese regels rond waterhergebruik voor irrigatie voorgesteld

Waterhergebruik voor irrigatie in de landbouw kan een bijdrage leveren aan de oplossing voor de waterschaarste in de Europese Unie. Daarom stelde de Europese Commissie op 28 mei een nieuwe verordening voor om het hergebruik van water in de landbouw te bevorderen. Deze verordening moet de nodige garanties bieden op vlak van veiligheid voor mens en milieu.

Het betreft een verordening, concreet betekent dit dat deze bij goedkeuring door Europese Raad en Parlement direct van kracht is in de verschillende lidstaten. In tegenstelling tot Europese richtlijnen dient een verordening niet omgezet te worden in nationale wetgeving.

We sommen hierbij een aantal belangrijke onderdelen op van de nieuwe verordening:

Het gaat om hergebruik van afvalwaters die vallen onder de scope van de Urban Waste Water Directive (91/271/EEC). Ook afvalwaters van de voedselverwerkende industrie vallen hieronder.

De controle op de naleving van de kwaliteitscriteria gebeurt op de plaats waar het gezuiverde afvalwater voor irrigatie bereid wordt.

Naast een oplijsting van een aantal kwaliteitscriteria en monitoringvereisten voor onder meer E.coli, legionella, organische stof,… dient ook een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd te worden. Deze analyse kan dan aanleiding zijn tot het opvolgen van bijkomende parameters om zo de risico’s voor milieu en gezondheid te beperken.

Organisatorisch dienen nog een aantal zaken verhelderd te worden:

 - In het huidige voorstel moet er na 3 maanden beslist worden of een vergunning kan worden afgeleverd en dient deze vergunning minstens om de 5 jaar herzien te worden. Dat is niet in lijn met de actuele termijn van de omgevingsvergunning in Vlaanderen.

 - Welke instantie moet de vergunning afleveren ?

 - Hoe garandeer je een vrije markt voor het opwerken van communaal afvalwater tot irrigatiewater, …etc.

Er wordt sterk ingezet op transparantie. Men wil de burger online informeren over de waterhergebruikprojecten.

De oorspronkelijke doelstelling om ook criteria te definiëren voor ondergrondse opslag van gezuiverd communaal afvalwater werd voorlopig verlaten.

Wij volgende ontwikkelingen verder op en houden u verder op de hoogte

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!