Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Europese Strategie voor de aanpak van micro-plastics in (afval)water

Op 16 januari stelde de Europese Commissie haar ‘Plastiek Strategie’ voor. De bedoeling van deze strategie is het verminderen van de impact van plastic op het milieu door meer in te zetten op recyclage en hergebruik. Hierin worden tevens bepalingen opgenomen die van groot belang zijn voor bandenproducenten, textielbedrijven, polymeerproducenten, afvalwaterzuiveringsinstallaties en drinkwatermaatschappijen.

Autobanden, plastic pellets en gewassen kledij
Eerste resultaten tonen aan dat autobanden, plastiek pellets en het wassen van kleren de belangrijkste bronnen van micro-plastics in het milieu zijn. In het staff working document van de Europese Commissie worden een aantal (beleids)opties naar voor geschoven om hieraan te remediëren:
 
- Ontwikkelen van methoden om de vrijstelling van micro-plastics uit deze materialen te kwantificeren + gericht onderzoek om de vrijstelling te minimaliseren
- Opleggen van minimumvereisten waaraan deze materialen moeten voldoen alvorens deze op de markt te brengen/verplichtingen naar labelling
Optimalisatie van het transport van en naar bedrijven om het verlies van plastic pellets in het milieu te minimaliseren
Uitbreiden van de producentenverantwoordelijkheid waarbij de kosten van remediërende acties op hen kan worden vertaald
- De ontwikkeling van een testmethode voor de kwantificering van micro-plastics in het influent, effluent en slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Deze inzichten kunnen duidelijk maken welke bronnen aan de oorsprong liggen van de micro-plastics op het niveau van de waterzuivering en op wie de extra zuiveringskosten kunnen worden verhaald
- Het monitoren van micro-plastics in de winningsgebieden van drinkwatermaatschappen in het kader van het voorzorgsbeginsel van de Europese Drinkwaterrichtlijn.
 
Beschikt u over concrete oplossingen of wenst u een initiatief (onderzoek- demonstratieproject) op te zetten rond bovenstaande, dan vernemen we het graag. Neem hiervoor contact met Dirk Halet.
 
Wij volgen dit dossier in ieder geval verder op en houden u verder op de hoogte.
Meer informatie vindt u op de website van de Europese Commissie

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!