Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

F2AGRI project plant de eerste bouwwerken

Het F2AGRI project ambieert het hergebruik van gezuiverd afvalwater van de industrie voor watertoepassingen in de landbouw. De relevantie van dit project werd duidelijk voelbaar bij de dramatische hitte en droogte van de afgelopen weken. Ondertussen krijgen de bouwplannen concreet vorm.

F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Vlaanderen: irrigatie met afvalwater van Ardo
In het Vlaamse luik van het project zal het gezuiverd afvalwater van het groenteverwerkend bedrijf Ardo in een bufferbekken worden gestockeerd en vervolgens via een ondergronds leidingnetwerk naar omliggende landbouwpercelen in Ardooie worden gepompt om te irrigeren. De intekenronde is ondertussen achter de rug en finaal zullen 48 landbouwers deelnemen voor de beregening van 503 ha. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het technisch ontwerp van het leidingnetwerk: dit netwerk zal onder hoge druk opereren (8 bar bij afname), zal ca. 32 km lang zijn en zal 144 ondergrondse hydranten bevatten. Via een standpijp met ingebouwde debietmeter zullen de landbouwers de koppeling kunnen maken met hun beregeningshaspel.

Bouwwerken vanaf november
Het projectteam ontving reeds een MER ontheffing en een grondstofverklaring. Na aflevering van het technisch plan zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd met de ambitie om in de loop van november te kunnen starten met de effectieve bouwwerken. Dit omhelst het aanleggen van een bufferbekken met folie, een pomphuis en de eerste fase van het ondergronds leidingnetwerk. Ondertussen werd ook vorm gegeven aan de oprichting van een coöperatie. Deze zal de deelnemende landbouwers verenigen en de aansturing van het irrigatienetwerk behartigen. De statuten werden uitvoerig besproken op de voorbije infovergadering (zie foto). Tevens werd de Raad van Bestuur verkozen waarmee eerstdaags de coöperatie effectief zal worden opgericht.

De toekomstige leden van de coöperatie vergaderen over de bouwplannen.

Nederland: afvalwater van Bavaria
In het Nederlandse luik van het project zal het gezuiverd afvalwater van de brouwerij Bavaria via een vijzel omhoog worden gebracht. Vervolgens zal het water onder vrij verval naar verschillende waterlopen worden gebracht: in de zuidelijke richting naar het Wilhelminakanaal en de Goorloop, in de noordelijke richting naar een nabijgelegen beek. Landbouwers zullen het water vervolgens van deze waterlopen kunnen afnemen.

Subirrigatie succesvol
Het Nederlandse projectteam heeft vorig irrigatieseizoen de mogelijkheden van subirrigatie verkend. Dit is in feite een omgekeerde drainage waarbij het gezuiverd afvalwater in de aanwezige drainagebuizen wordt gepompt en aldus het grondwaterpeil verhoogt. Er werd een subirrigatieproef van 10 ha bij één landbouwer aangelegd. Dit resulteerde in een verhoging van het grondwaterpeil met liefst 1 meter.

 

Kringloopsluiting
Omwille van het geboekte succes zal de subirrigatie met 36 ha worden uitgebreid (verdeeld over de percelen van 3 landbouwers) tegen het volgende irrigatieseizoen. Bavaria, ZLTO en de gemeente Laarbeek hebben in januari de coöperatie ‘Boer, Bier, Water’ opgericht.
Naast duurzaam watergebruik ambieert de coöperatie ook lokale afzet van de teelten en een vitale bodem. Een mooi voorbeeld van kringloopsluiting waarbij de landbouwers gerst telen voor Bavaria en Bavaria het gezuiverd afvalwater van het brouwproces ter beschikking stelt van de landbouwers. Bovendien wordt dit water op een eenvoudige manier ter beschikking gesteld: er wordt gebruik gemaakt van de bestaande waterlopen als buffer en van drainagebuizen als leidingnetwerk.

Klik hier voor meer info

www.f2agri.eu 

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!