Nieuws

Tijdens het India EU-water forum, dat gisteren plaats vond in de Indiase hoofdstad New Delhi, is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor...

Lees meer

Als minstens drie bedrijven de handen in mekaar slaan om zich beter te wapenen tegen droogte, kunnen ze daarvoor bij de Vlaamse Milieumaatschappij...

Lees meer

Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstig integraal waterbeleid vaststellen in een derde...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Geef mee richting aan het toekomstige waterbeleid

Op 19 december startte het openbaar onderzoek over de waterbeleidsnota 2020-2025. Die nota bevat de krachtlijnen van de visie van de Vlaamse Regering op het toekomstige waterbeleid. Ook de grote waterbeheerkwesties rond de kwaliteit van het oppervlaktewater en de toestand van het grondwater in Vlaanderen, komen in de nota aan bod.

 

De nota is voorbereid binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Ook de VMM werkte hieraan mee, samen met o.a. gemeenten en middenveldorganisaties. Er werd samen nagedacht over de prioriteiten voor het waterbeleid van morgen en de belangrijkste resultaten zijn nu opgenomen in de waterbeleidsnota.

De waterbeleidsnota geeft een breed omvattende visie op toekomstig waterbeleid:

Welke accenten en ambities vind je in deze nieuwe visie?

Waterschaarste op verschillende fronten samen aanpakken

Nieuwe technologieën en innovaties aanspreken

Nog meer inzetten op partnerschappen

Gedragsverandering creëren

Als visiedocument geeft de waterbeleidsnota richting aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen en andere initiatieven. De nota belangt iedereen aan die van dicht of ver bij het waterbeleid betrokken is. Sinds19 december kan iedereen dan ook de integrale tekst nalezen en zelf zijn mening en suggesties geven via het inspraakformulier.

Voor meer info surf naar www.volvanwater.be

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!