Nieuws

KU Leuven en Universiteit Antwerpen doen een oproep tot onderwerpen voor respectievelijk de masterproef in de opleiding tot industrieel ingenieur en...

Lees meer

De Vlaamse regering zet in op een goede verspreiding van de aanwezige kennis binnen hogescholen naar Vlaamse ondernemingen en social-profit...

Lees meer

 

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters maakt ruim 9 miljoen euro vrij voor de uitrol van het Internet Of Water, een intelligent...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Geef mee vorm aan het waterbeleid van de toekomst

Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstig integraal waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. Tot en met 18 juni kan iedereen opmerkingen en adviezen geven op dit ontwerpplan met veel aandacht voor innovatie .

 

Deze ontwerpnota (tot stand gekomen via een participatietraject) definieert in een gebald document de 3 strategische doelstellingen en 6 krachtlijnen waarop zal worden ingezet om de waterkwaliteit te vrijwaren en om ons beter voor te bereiden op overstromingen maar ook op droogte. 

De recente waterschaarste-en droogteperiodes van 2017 en 2018 hebben alvast aangetoond dat de zoetwatervoorraden in Vlaanderen schaars zijn en een belangrijke impact hebben op onze economie en welvaart.

In het Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2018 wordt de impact voor scheepvaart, landbouw, industrie en recreatie, natuur, etc. alvast scherp gesteld (pag. 17). Lees hiervoor ook het artikel over de socio-economisch belang van Water in Vlaanderen.

Uw inzichten om de uitdagingen van morgen aan te pakken kunnen alleen maar een verrijking zijn voor dit traject en kan je via het inspraakformulier kenbaar maken 

Heb je ideeën over innovaties die kunnen bijdragen aan deze ambities, neem dan gerust contact met Vlakwa op. We helpen u graag verder: info@vlakwa.be

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!