Nieuws

De momenteel in aanbouw zijnde decentrale afvalwaterzuivering met terugwinning van water, energie en nutriënten in de Gentse ‘Nieuwe Dokken’ kent al...

Lees meer

Hack Belgium organiseert op 25 en 26 juni in Brussel een hackathon die specifiek gewijd is aan de toekomstgerichte uitdagingen van onze nutsbedrijven....

Lees meer

WssTP wil nieuwe technologie en innovatie in de kijker zetten die een antwoord biedt op de WssTP Water vision ‘The Value of Water’. Het focust...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Gerecupereerde fosfor: opent Europese Meststoffenverordening de markt?

Zoals reeds aangekondigd in het Actieplan Circulaire Economie werkt de Europese Commissie aan een herziening van de Meststoffenverordening. Bedoeling van deze herziening is om de scope uit te breiden van producten of bestanddelen die in de Europese Unie als meststoffen beschouwd worden en dus vrij verhandelbaar zijn binnen de EU. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar gerecycleerde stoffen (onder meer uit afvalwater) als nieuwe meststoffen - waaronder fosfor.


Het proces zit in de laatste fase tot goedkeuring. Eind januari starte hiervoor de triloog (bespreking tussen Europese Commissie, Europees Parlement en Europese Raad).

Voorlopig is de lijst van gerecupereerde materialen redelijk beperkt maar er wordt wel voorzien dat de Europese Commissie via delegated acts (eenvoudige besluitvormingsproces) bijkomende bestanddelencategoriën kan opnemen, waarbij de beoordeling gebeurt op basis van de volgende drie criteria:

I. Het materiaal zal de planten van voeding voorzien of de voedingsefficiëntie van de plant verhogen-  zowel op zich als in combinatie met andere materialen

II. Het gebruik van de materialen zal niet leiden tot ongunstige effecten op het milieu of de menselijke gezondheid

III. Significante handel op de interne markt van dergelijke gerecycleerde stoffen kan verwacht worden op basis van de huidige marktsituatie of de toekomstige voorspellingen voor markt en handel.

Technische studie

Deze oefening werd reeds opgestart door het Joint Research Center van de Europese Commissie voor de gerecycleerde grondstoffen biochar, as en struviet (een P-messtof die via een kristallisatieproces uit afvalwater kan gewonnen worden).

De draft technische studie vindt u hier.
De draft markstudie vindt u hier.

Wij houden u verder op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor meer informatie kan u contact nemen met Dirk Halet

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!