Nieuws

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Lees meer

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Lees meer

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Irrigatienetwerk voor gezuiverd afvalwater krijgt vorm

 

Gezuiverd afvalwater uit de voedingsindustrie  inzetten voor watertoepassingen in de landbouw. Dat is het opzet van het Vlaams-Nederlandse grensoverschrijdende project F2AGRI (effluent to agriculture).

Gezuiverd afvalwater van Ardo

In het Vlaamse luik van het project zal het gezuiverd afvalwater van het groenteverwerkend bedrijf Ardo in een bufferbekken worden gestockeerd en vervolgens via een ondergronds leidingnetwerk naar omliggende landbouwpercelen in Ardooie worden gepompt voor irrigatietoepassingen. 48 landbouwers uit de onmiddellijke omgeving engageren zich nu voor de afname van het effluent.

Het afvalwater van Ardo is afkomstig van onder meer het wassen en blancheren van de groenten en het reinigen van de productieruimtes. Dat afvalwater wordt anaëroob voorbehandeld, ondergaat vervolgens een nitrificatie en denitrificatie en wordt tot slot fysico-chemisch nabehandeld.

Irrigatie voor 450 hectaren bij 48 landbouwers
Een belangrijke stap in het project was te bepalen welke landbouwers interesse hebben om het gezuiverd afvalwater als irrigatiewater te gebruiken. Hiertoe werd vooreerst het projectgebied afgebakend. Het gaat om 800 hectaren binnen de 4 grote verkeersassen rondom Ardo (Oostlaan, Brugse Steenweg, Meulebeeksestraat en Izegemsestraat). Inagro becijferde op basis van historische teeltrotaties dat de ‘normale’ irrigatiebehoefte van dit gebied een kleine 100.000 m³ op jaarbasis bedraagt. Alle 150 eigenaars en/of pachters binnen het projectgebied werden door Inagro opgebeld om een mondelinge toelichting te geven over het project. Vervolgens ging Inagro op keukentafelgesprek bij 80 geïnteresseerden om het project meer in detail te bespreken. Finaal ondertekenden 48 landbouwers een engagement om deel te nemen aan dit project, goed voor de irrigatie van 450 ha.

Leidingnetwerk met 139 afnamepunten

Nu wordt een studiebureau aangesteld om het leidingnetwerk uit te tekenen op basis van de ligging van de deelnemende percelen (zie groene blokken op de kaart). Er werd geopteerd voor een hoge druk leidingnetwerk dat zal bestaan uit 139 afnamepunten. Tegelijkertijd hebben de projectpartners ook een MER-ontheffingsdossier opgemaakt en ingediend en werd een grondstofverklaring aangevraagd. De overige vergunningsaanvragen zullen spoedig volgen.


Oprichting coöperatieve
In een volgende stap van het project zal een coöperatie worden opgericht waarin de deelnemende landbouwers zullen worden verenigd. Deze coöperatieve vennootschap vormt de basis voor de dagelijkse aansturing van het irrigatienetwerk. Deze coöperatie zal investeren in het pomphuis en het hydrantennetwerk en vormt de basis voor de dagelijkse aansturing van het irrigatienetwerk. Ook het bestek voor de bouw van het bufferbekken en het pomphuis en de aanleg van het hydrantennetwerk zullen worden uitgeschreven.
Streefdoel voor de eerste spadesteek is het late najaar van 2017. Dit moet toelaten om tijdens het beregeningsseizoen van 2018 gedeeltelijk operationeel te zijn. Vanaf 2019 zal dan op volle capaciteit beregend worden.


Alle info over dit project kan u terugvinden op www.f2agri.eu.
F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Contact: Charlotte Boeckaert 

 

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!