Nieuws

Op 19 september vond in Oud-Turnhout het event ‘Funding: The Future! ‘ plaats. Ruim 700 deelnemers konden kennismaken met de verschillende projecten...

Lees meer

In 2016 formuleerde de Vlaamse Regering met haar Visie 2050 onder meer de ambitie om te evolueren naar een 'Robuust Watersysteem' dat in staat is om...

Lees meer

Op 24 september vond bij VLM in Brugge een conferentie plaats over de uitdagingen en oplossingen voor het zoetwatervoorzieningen in kuststreken....

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

INDUFED bezoekt waterbesparende electrocoagulatie-flocculatie installatie bij Deknudt Mirror Works

Sinds enkele maanden test de Vlaamse start-up Noah Water Solutions (NWS) hun innovatieve electrocoagulatie-flocculatie technologie uit op het afvalwater van spiegelfabriek Deknudt Mirror Works (DMW). De eerste testresultaten (labo- en pilootschaal) zien er veelbelovend uit, waardoor het METALCLEAN projectconsortium de tijd al rijp achtte om inDUfed (de federatie van duurzame industrieën – Glas, papier en karton) uit te nodigen voor een bezoek aan de testinstallatie.

 

Het METALCLEAN project is één van de goedgekeurde VITO/Vlakwa Open Callprojecten (2016-2017). Eind december loopt het project af. Het consortium bestaat uit Noah Water Solutions (technologieleverancier) , Deknudt Mirror Works (eindgebruiker) en kennispartner Universiteit Gent (UGent Campus Kortrijk).

Situering

Deknudt Mirror Works (DMW) verbruikt een grote hoeveelheid water in het productieproces. In 2008 startte DMW met het in kaart brengen van het waterverbruik en ging men na of alternatieve waterbronnen zoals hemel- en grondwater inzetbaar waren. Een verdere waterbesparing was voor DMW niet langer mogelijk, maar de onderneming wordt wel geconfronteerd met de voortdurend stijgende waterprijs. Een verdere besparing bij DMW is bijgevolg slechts mogelijk door het inzetten van doorgedreven zuiveringstechnieken zoals elektrocoagulatie-flocculatie.

Electrocoagulatie-flocculatie steunt op het gebruik van een elektrisch veld om coagulerende species te genereren die in een éénstapsreactie afgescheiden worden door elektrolytische productie van waterstofgas. Deze technologie is heel breed inzetbaar (o.a. metaalindustrie, pulp en papier, stortplaatsen, energiecentrales, chemie, offshore, textielsector, olie en gas, enz.) voor verschillende toepassingen (o.a. verwijdering zware metalen, eliminatie van cyaniden, eliminatie van toxische organische chemicaliën, eliminatie van toxische zijproducten van effluentwater, verwijdering van kleurstoffen uit afvalwater, enz.).


De electrocoagulatie-flocculatietechnologie die Noah Water Solutions (NWS) commercialiseert is gebaseerd op een Fins patent ontwikkeld door Dr. Hannu Suominen, die meer dan twintig jaar spendeerde aan het ontwikkelen van de kern van de technologie.

In Vlaanderen vonden reeds testen plaats bij afvalverwerkende en recyclerende bedrijven binnen het TETRA-project FYBAR (=Fysico-chemische behandelingstechnieken uitgetest op biologisch gestabiliseerd afvalwater bij afvalverwerkende en recyclerende bedrijven). Dit project waarbij de NWS technologie als veelbelovende technologie naar voor kwam is eind 2016 afgerond.  Binnen dit demonstratieproject wordt vooral gefocust op de verwijdering van voor DMW twee prioritaire zware metalen ‘zilver en tin’. De waterige zilver - en tinstromen worden apart behandeld, dit omdat zilver als economisch waardevol metaal gerecupereerd wordt.

Demonstratie (labo- en pilootfase)

De labotesten met de NWS technologie zijn ondertussen afgerond op de waterige zilver- en tinstromen. Uit de labotesten blijkt dat de lozingsnormen gehaald worden voor zilver en tin.Ondertussen is ook de piloottest (debiet: 100 l/h) afgerond op de waterige tinstroom.  De ideale condities  (debiet, pH en stroom) werden vastgesteld. Uit de piloottest blijkt dat de lozingsnorm gehaald wordt, de werkingskosten laag zijn en een tin-verwijdering van 99,50% realiseerbaar is.
De resterende tijd van het demonstratieproject gaat de focus naar de waterige zilverstroom.

 

Heeft u vragen of wil u meer details over het METALCLEAN demonstratieproject neem dan zeker deel aan TNAV-VMx Work tijdens de AQUARAMA beurs (donderdag 26 oktober 2017 – Brabanthal Leuven). Dries Parmentier van NWS gaat er dieper in op het METALCLEAN Open Callproject. Het volledig programma van de workshop vindt u hier.

Wil u nagaan of de NWS technologie interessant is voor uw bedrijf, dan kan eventueel een initiërende labotest worden uitgevoerd ( buiten het METALCLEAN Open Call project). Bij interesse contacteer Dries Parmentier: d.parmentier@noahws.be of zie www.noahws.be

Contactpersoon bij Vlakwa is Veerle Depuydt.

 

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!